ลงประกาศคอร์สอบรมฟรี ง่ายๆ เพียง 7 ขั้นตอน และรอเจ้าหน้าที่อนุมัติภายใน 24 ช.ม.

1

เลือกรูป

2

กรอกชื่ออบรม

3

ระบุวัน-เวลา, สถานที่

4

กรอกเนื้อหา

5

ระบุราคา

6

กรอกข้อมูลติดต่อ

7

ตรวจสอบและบันทึก

1. เลือกรูปประกอบข้อมูลการอบรม
ขนาดแนะนำ 1280 x 720 พิกเซล
ขนาดแนะนำ 320 x 180 พิกเซล
ต่อไป
2. กรอกข้อมูลการอบรม
ย้อนกลับ   ต่อไป
3. ระบุ วัน-เวลา, สถานที่
ย้อนกลับ   ต่อไป
4. กรอกข้อมูลเนื้อหา
ย้อนกลับ   ต่อไป
5. ระบุราคา
ย้อนกลับ   ต่อไป
6. กรอกข้อมูลการติดต่อ
ย้อนกลับ   ยืนยัน

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ