ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021

ค้นหาคอร์สอบรม

คอร์สอบรมทั้งหมดจากฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่: "งานบุคคล HR การทำงาน" 1,085 คอร์ส

สัมมนา Online : การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่า...

สัมมนา Online : การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่า...

ABR-2103-0148
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 8 เม.ย. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 21 ครั้ง
สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

ABR-2103-0145
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 2 เม.ย. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร...

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร...

ABR-2102-0060
งานบุคคล HR การทำงาน
จ ที่ 29 มี.ค. 21
Jasmine City Hotel ซ...
บริษัท ศูนย์ส่งเสริม...
เปิดอ่าน 53 ครั้ง
เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0...

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0...

ABR-2102-0054
งานบุคคล HR การทำงาน
พ ที่ 24 มี.ค. 21
Jasmine City Hotel ซ...
บริษัท ศูนย์ส่งเสริม...
เปิดอ่าน 79 ครั้ง
สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

ABR-2102-0171
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 19 มี.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 53 ครั้ง
สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR...

สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR...

ABR-2102-0077
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 19 มี.ค. 21
Jasmine City Hotel ซ...
บริษัท ศูนย์ส่งเสริม...
เปิดอ่าน 48 ครั้ง
การบริหารงาน HR มือใหม่...

การบริหารงาน HR มือใหม่...

ABR-2103-0053
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 18 มี.ค. 21
โรงแรมโนโวเทล กรุงเท...
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 57 ครั้ง
สัมมนา Online : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ...

สัมมนา Online : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ...

ABR-2102-0169
งานบุคคล HR การทำงาน
พ ที่ 17 มี.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 60 ครั้ง
สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้อ...

สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้อ...

ABR-2102-0143
งานบุคคล HR การทำงาน
อ ที่ 16 มี.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 61 ครั้ง
สัมมนา Online : การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัต...

สัมมนา Online : การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัต...

ABR-2102-0138
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 11 มี.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 54 ครั้ง
สัมมนา Online : การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่...

สัมมนา Online : การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่...

ABR-2101-0172
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 25 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 58 ครั้ง
สัมมนา Online : OKRs for Leader เครื่องมือสำหรับบร...

สัมมนา Online : OKRs for Leader เครื่องมือสำหรับบร...

ABR-2101-0151
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 12 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 67 ครั้ง
สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

ABR-2101-0149
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 11 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 64 ครั้ง
สัมมนา Online : ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimat...

สัมมนา Online : ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimat...

ABR-2101-0148
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 11 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 62 ครั้ง
สัมมนา Online : การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัต...

สัมมนา Online : การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัต...

ABR-2101-0147
งานบุคคล HR การทำงาน
พ ที่ 10 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 65 ครั้ง
สัมมนา Online : เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-20...

สัมมนา Online : เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-20...

ABR-2101-0136
งานบุคคล HR การทำงาน
พ ที่ 3 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 58 ครั้ง
สัมมนา Online : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างแล...

สัมมนา Online : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างแล...

ABR-2101-0078
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 28 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 75 ครั้ง
สัมมนา Online : เกิดผลกระทบจากโควิด-19 เลิกจ้างอย่...

สัมมนา Online : เกิดผลกระทบจากโควิด-19 เลิกจ้างอย่...

ABR-2101-0057
งานบุคคล HR การทำงาน
อ ที่ 26 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 62 ครั้ง
สัมมนา Online : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ...

สัมมนา Online : ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ...

ABR-2101-0040
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 22 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 65 ครั้ง
สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติ...

ABR-2101-0015
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 14 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 63 ครั้ง
สัมมนา Online : Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกัน...

สัมมนา Online : Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกัน...

ABR-2101-0014
งานบุคคล HR การทำงาน
พ ที่ 13 ม.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 67 ครั้ง
สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR...

สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR...

ABR-2010-0183
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 4 ธ.ค. 20
โรงแรมจัสมินซิตี้ ซ...
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน...
เปิดอ่าน 77 ครั้ง
 หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT (26 พ.ย. 6...

หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT (26 พ.ย. 6...

ABR-2011-0098
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 26 พ.ย. 20
สถานที่อบรม: โรงแรมอ...
บรรยายโดย : วิทยากรม...
เปิดอ่าน 74 ครั้ง
การเขียนแผนและบริหารโครงการ...

การเขียนแผนและบริหารโครงการ...

ABR-2009-0042
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 30 ต.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 93 ครั้ง
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ...

ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ...

ABR-2009-0034
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 22 ต.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 104 ครั้ง
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP...

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP...

ABR-2009-0023
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 9 ต.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 88 ครั้ง
เคล็ดลับ ... สู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ  intersiv...

เคล็ดลับ ... สู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ intersiv...

ABR-2009-0036
งานบุคคล HR การทำงาน
พ ที่ 16 ก.ย. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 111 ครั้ง
สัมมนา Online : Smart JD based KPIs and Competency...

สัมมนา Online : Smart JD based KPIs and Competency...

ABR-2008-0019
งานบุคคล HR การทำงาน
จ ที่ 24 ส.ค. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 148 ครั้ง
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน...

การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน...

ABR-2007-0154
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 21 ส.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 111 ครั้ง
สัมมนา Online : ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimat...

สัมมนา Online : ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimat...

ABR-2008-0015
งานบุคคล HR การทำงาน
ส ที่ 15 ส.ค. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 130 ครั้ง
การจัดทำ ตัวชี้วัด KPIs   ที่ได้ผล ... และใช้ได้จร...

การจัดทำ ตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผล ... และใช้ได้จร...

ABR-2007-0155
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 7 ส.ค. 20
my hotel cmyk
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 143 ครั้ง
สัมมนา Online : Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม...

สัมมนา Online : Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม...

ABR-2006-0086
งานบุคคล HR การทำงาน
ส ที่ 27 มิ.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 179 ครั้ง
สัมมนา Online : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (Em...

สัมมนา Online : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (Em...

ABR-2006-0042
งานบุคคล HR การทำงาน
ส ที่ 13 มิ.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 126 ครั้ง
ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร...

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร...

ABR-2005-0037
งานบุคคล HR การทำงาน
อ ที่ 9 มิ.ย. 20
Arize Hotel ซอยสุข...
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน...
เปิดอ่าน 142 ครั้ง
สัมมนา Online : 30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นา...

สัมมนา Online : 30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นา...

ABR-2006-0016
งานบุคคล HR การทำงาน
ส ที่ 6 มิ.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 165 ครั้ง
สัมมนา Online : การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่า...

สัมมนา Online : การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่า...

ABR-2006-0012
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 4 มิ.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 104 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : 5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 1...

สัมมนาออนไลน์ : 5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 1...

ABR-2005-0042
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 29 พ.ค. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 113 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง-ผ...

สัมมนาออนไลน์ : เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง-ผ...

ABR-2005-0025
งานบุคคล HR การทำงาน
ส ที่ 23 พ.ค. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 120 ครั้ง
การจัดทำ ตัวชี้วัด KPIs   ที่ได้ผล ... และใช้ได้จร...

การจัดทำ ตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผล ... และใช้ได้จร...

ABR-2003-0022
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 24 เม.ย. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 148 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0...

ผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0...

ABR-2003-0060
งานบุคคล HR การทำงาน / หัวข้ออบรมอื่นๆ
พฤ ที่ 23 เม.ย. 20
Arize Hotel ซอยสุข...
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน...
เปิดอ่าน 137 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง-ผ...

สัมมนาออนไลน์ : เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง-ผ...

ABR-2004-0040
งานบุคคล HR การทำงาน
อา ที่ 19 เม.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 131 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE...

สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE...

ABR-2004-0039
งานบุคคล HR การทำงาน
อา ที่ 19 เม.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 137 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE...

สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE...

ABR-2003-0085
งานบุคคล HR การทำงาน
อา ที่ 5 เม.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 239 ครั้ง
การบริหารงาน HR มือใหม่...

การบริหารงาน HR มือใหม่...

ABR-2003-0073
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 2 เม.ย. 20
โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท...
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
เปิดอ่าน 133 ครั้ง
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP...

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP...

ABR-2002-0053
งานบุคคล HR การทำงาน
ศ ที่ 20 มี.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 136 ครั้ง
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ...

ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ...

ABR-2002-0066
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 5 มี.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 161 ครั้ง
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ...

การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ...

ABR-2002-0052
งานบุคคล HR การทำงาน
พฤ ที่ 5 มี.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เปิดอ่าน 131 ครั้ง
หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT (19 ก.พ. 63...

หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT (19 ก.พ. 63...

ABR-2002-0044
งานบุคคล HR การทำงาน
พ ที่ 19 ก.พ. 20
สถานที่อบรม: โรงแรมอ...
บรรยายโดย : วิทยากรม...
เปิดอ่าน 136 ครั้ง