คอร์สอบรมที่เกี่ยวข้องกับ "บริหารเวลา" กำลังรอคุณอยู่ 4 คอร์ส

Top Categories

งานบุคคล HR การทำงาน (1568)

การคัดเลือกพนักงาน การประเมินพนักงาน เทคนิคการจ้างพนักงาน การจัดทำการประเมิน การวางโครงสร้างเงินเดือ...

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ (1364)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

หัวข้ออบรมอื่นๆ (1009)

เรื่องทั่วไป

การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ (733)

พัฒนาแนวความคิดและวิธีการทำงาน ปรับ Mindset และการใช้ชีวิต...

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ (726)

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

การศึกษา (577)

ศึกษา เรียนรู้ ศาสตร์วิชาแขนงต่างๆ

การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ (575)

ประเมินคุณภาพในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ บัญชี ไอที โรงงาน ประกันภัย ฯลฯ มาตราฐานต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้เพื่...

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม (472)

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม

โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก (371)

Supply Chain Management องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้าน Import-Export การวางแผนจัดส่งสินค้า ...

วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง (355)

เรียนวิชาเฉพาะทาง เสริมสร้างความชำนาญเพื่อประกอบวิชาชีพ...

ติดต่อรวดเร็ว ไม่พลาด! ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ คอร์สอบรม สัมมนา LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน