อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์

การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม      บริการ 4.0 (Service 4.0) เข้าสู่ยุคการบริหารประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (CEM - Customer Experience Management) เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริการลูกค้าแบบเติบโตอย่างยั่งยืน กุญแจสำคัญของบริการ 4.0 จึงอยู่ที่ บุคลากรประสิทธิภาพสูง การจัดวางองค์การบริการ เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย  สื่อสังคม การสื่อสารกับลูกค้า ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นวัตกรรมการบริการ การเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ความสะดวกความรวดเร็ว ลูกค้ายุคใหม่ความภักดีต่อแบรนด์หรือสินค้าน้อยลง เปลี่ยนใจง่าย ถ้าค้นพบประสบการณ์ที่ดีกว่าจะตอบโจทย์ความต้องการมากกว่า และนำไปสู่ผลประกอบการที่ดี


วิทยากร อาจารย์ชญตว์ พรภัทรกานต์             


หัวข้ออบรมและกิจกรรม

     ความหมาย และความสำคัญ ของการบริการ 4.0 กับธุรกิจบริการในปัจจุบัน

     พฤติกรรมผู้ใช้บริการในยุคบริการ 4.0

     เทคนิค และวิธีการสื่อสารทางสังคมกับการบริการในรูปแบบต่าง ๆ

     นวัตกรรมการให้บริการ 4.0

     จิตวิทยาการให้บริการ 4.0

     เทคนิคการสร้างประสบการณ์สัมพันธ์ เพื่องานบริการ 4.0

     เทคนิคการใช้ภาษาเพื่องานบริการ 4.0

     กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์สัมพันธ์กับบริการรูปแบบต่าง ๆ

     กรณีศึกษา


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37771

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 27 มี.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha