อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
เรียนรู้คำสั่ง DAX เพื่อใช้งานด้าน Data Analysis, Data Analytic, BI โดยใช้ Power BI

เรียนรู้คำสั่ง DAX เพื่อใช้งานด้าน Data Analysis, Data Analytic, BI โดยใช้ Power BI

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเรียนรู้คำสั่ง DAX เพื่อใช้งานด้าน Data Analysis, Data Analytic, BI โดยใช้ Power BI Desktop
งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจซึ่งมีปริมาณข้อมูลจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน ความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ ซึ่ง Data Analysis Expression (DAX) เป็นส่วนหนึ่งในงาน Business Intelligence หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อเรียนรู้ งานคำนวณ (Calculate and Measurement) แปลงข้อมูล (Data Transformation)  การสืบค้น งานประมวลผล เชื่อมโยงข้อมูล สรุปผลที่ซับซ้อนจากข้อมูลจำนวนมากๆ วิเคราะห์ เชิงธุรกิจ ด้วยกรณีศึกษาต่างๆ เช่นการวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Performance) การผลิต (Production Planning) และ งาน HR พร้อม Workshop เข้มข้น ที่จะสามารถนำไปใช้กับ Power BI Desktop, Power Pivot และ SQL Server ได้อีกด้วย


ตารางฝึกอบรม

14 - 15 มิถุนายน 2561

16 - 17 สิงหาคม 2561

16 - 17 ตุลาคม 2561

20 - 21 ธันวาคม 2561


วัตถุประสงค์
    ผู้อบรมสามารถบอกความสามารถและหน้าที่ของ DAX ได้
    ผู้อบรมสามารถคำนวณสรุปผลข้อมูล
    ผู้อบรมสามารถสร้างรายงานด้วยเครื่องมือได้หลากหลาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
    CDO (Chief Data Officer)
    Business Analyst
    Data Analyst
    Director / Manager

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
    มีพื้นฐานการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Windows และใช้งาน อินเตอร์เน็ต
    มีมุมมองในการทำงานกับข้อมูลเพื่อสรุปผลในด้านต่างๆ
    มีพื้นฐานการใช้สูตรใน Excel เช่น SUM, Count, IF, SUMIF, Vlookup หรือใช้งานระบบฐานข้อมูลเช่น Access, SQL Server

หัวข้อการฝึกอบรม

รู้จักกับ Data Analysis Expression (DAX)
        เรียนรู้หลักการของ DAX
        DAX (Data Analytic Expression) คืออะไร
        ประโยชน์ของ DAX
        ชนิดของข้อมูลใน DAX (DAX Data Type)
        โครงสร้างไวยกรณ์ของ DAX (DAX Syntax)
        การสร้าง Calculated Columns
        การสร้าง Calculated Measures
        DAX เพื่องานด้าน Business Intelligence
        ภาพรวมของ DAX
        การนำเอา DAX ไปประยุกต์ใช้งาน
   

DAX Functions เรียนรู้การทำงานกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ DAX ในรูปแบบกรณีศึกษา การวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Performance)
        Aggregate Functions
        Counting Functions
        Logical Functions
        Information Functions
        Text Functions
        Date Functions


DAX Table Functions เรียนรู้การทำงานกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ DAX เพื่อทำงานกับ Table
        FILTER Function
        ALL Function
        RELATEDTABLE Function
        DISTINCT Function
        Calculated Tables

DAX CALCULATE Function เรียนรู้การทำงานกับฟังก์ชั่น CALCULATE ของ DAX ในรูปแบบกรณีศึกษา
        CALCULATE Function
        CALCULATE Task
        ตัวอย่างการหาอัตราส่วนและเปอร์เซ็น (Ratio & Percent)


DAX สำหรับการสร้างตาราง Date Table งานสำคัญงานนึงในการทำงานกับวันที่ก็คือ การสร้าง Date Table เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสรุปผลในรูปแบบต่างๆ เช่น รายปี รายไตรมาส รายเดือน เป็นต้น

        การสร้าง Date Table
        CALENDAR Function
        CALENDARAUTO Function
        การกำหนดเป็น Date Table


DAX เพื่องานด้าน สถิติ (Statistics) เรียนรู้การทำงานกับฟังก์ชั่นด้านสถิติ ต่างๆ ของ DAX ในรูปแบบกรณีศึกษา

        MIN-MAX Functions
        RANKX Functions
        Statistic Functions


DAX เพื่องานด้าน Query เรียนรู้การทำงานกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ DAX ในรูปแบบกรณีศึกษา
        Aggregate Functions
        Counting Functions


การนำผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้งานเพื่อสร้าง Visualization การนำเอาผลจากการคำนวณต่างๆ ของ DAX เพื่อสร้าง Visualization โดยใช้ Power BI Desktop
        ตัวอย่างการสร้าง Visualization เพื่อการวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Performance)
        ตัวอย่างการสร้าง Visualization เพื่อการสรุปงานด้าน Production
        ตัวอย่างการสร้าง Visualization เพื่อการสรุปงานด้าน Human Resources


ข้อมูลอื่นๆความต้องการของระบบ
    ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
    โปรแกรม Microsoft Power BI Desktop
    อินเตอร์เน็ต


การเดินทาง BTS
ลงสถานีราชเทวี ช่องทางออกหมายเลข 1 เดินย้อนไปทางโรงแรมเอเชีย ประมาณ 20 เมตร ให้เลี้ยวเข้าซอยวรฤทธิ์ จะเจออาคาร Evergreen Place อยู่ซ้ายมือ

รถประจำทาง
ลงป้ายหน้าโรงแรมเอเชีย 36, 54, 29, 34, 178, 172, 542, 529, 177, 113

รถส่วนตัว
กรณี ถนนพญาไท มุ่งหน้า สยามแสควร์ : กลับรถใต้สะพานใต้สะพานหัวช้าง เห็น 7-11 แรก ให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าซอยวรฤทธิ์ จอดรถที่อาคารจอดรถเอเวอร์กรีนเพลส
กรณี ถนนพญาไท มุ่งหน้า อนุเสาวรีย์ชัย : ข้ามสะพานหัวช้างแล้วเห็น 7-11 แรก ให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าซอยวรฤทธิ์ จอดรถที่อาคารจอดรถเอเวอร์กรีนเพลส

GPS Navigation พิกัด 13.750661,100.531117


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2018 - ศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2018 09:00 - 16:00 น. อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ถนนพญาไท

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: 9EXPERT Co., Ltd.
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ฝ่ายฝึกอบรม
  • เบอร์มือถือ: 086 322-2423
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-219-4304 - 05 ต่อ
  • อีเมลล์: training@9expert.co.th
  • เว็บไซต์: https://www.9experttraining.com/power-bi-data-analysis-expression-dax-training-course
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Online Training หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบ...

Online Training หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบ...

พฤ ที่ 28 ม.ค. 21
Zoom
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่...
หลักสูตร 4 G Marketing (การตลาดยุค 4G)...

หลักสูตร 4 G Marketing (การตลาดยุค 4G)...

สอบถามกับผู้จัดอบรม
สอบถามกับผู้จัดอบรม
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ ...
LINE@ For Health & Beauty Business

LINE@ For Health & Beauty Business

อา ที่ 22 ก.ค. 18
LINE Company (Thaila...
คุณแพรวพรรณ เอี่ยมใจ...