พฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021
เทคนิค ทำใบขนง่ายๆ ได้อย่างโปร

เทคนิค ทำใบขนง่ายๆ ได้อย่างโปร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม     การทำใบขนสินค้าอย่างมืออาชีพ โดยใช้โปรแกรมนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมที่จะทำให้เราทำใบขนสินค้าได้อย่างง่าย แบบโปร โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ วิธีการทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก การบันทึกข้อมูล Invoice การทำใบขนสินค้าประเภทต่างๆ และเอกสารที่ใช้ในการทำใบขนฯ ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เรื่องการนำเข้าส่งออกเบื้องต้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


2. ผู้เข้าอบรมสามามารถกรอกข้อมูลและจัดทำใบขนสินค้าได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมศุลกากร


3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองหรือนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้


หัวข้อในการอบรม


1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำใบขนฯ


     - พิธีการนำเข้า-ส่งออก


2. เอกสารที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก


3. การจัดทำใบขนฯ 

     - การกรอกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า


     - การกรอกข้อมูลใบขนสินค้าขาออก


     - การกรอกข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า


     - การกรอกข้อมูลใบส่งของออกไม่ครบตามจำนวน (Short)


     - การส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้ากรมศุลกากร


     - การส่งข้อมูลยกเลิกใบขนสินค้า


* รวมถึงการจัดทำใบขนสินค้าเข้า-ออก กรณีใช้สิทธิพิเศษทางภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร


ข้อมูลอื่นๆลักษณะการอบรม

สอนสดผ่าน Zoom หรือ Microsoft Teams พร้อม Workshop การกรอกข้อมูลใบขนฯ โดยโปรแกรมที่ใช้ทำใบขนฯจริง

วิทยากร

บรรยายโดย ผู้ชำนาญการศุลกากร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรม
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 9 ก.ย. 2020 10:00 - 16:00 น. เรียนที่ไหนก็ได้่ที่มี Internet และ Computer

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1806-0010
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 3,193
 • หมวดหมู่: โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก
 • คำค้นหา: นำเข้า, ส่งออก, โลจิสติกส์, Import, Export, ใบขนสินค้า

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: เนตรดาว, ธนพร /บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
 • ชื่อผู้ติดต่อ: เนตรดาว, ธนพร
 • เบอร์มือถือ: -
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-620-1800 # 5207
 • อีเมลล์: Training@netbay.co.th
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ