อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ

ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม09.00 – 10.30 การเสริมสร้างความเข้าใจระดับ “ยุคใหม่ / มืออาชีพ”

                                       - ความสำคัญ และ บทบาทหน้าที่ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร

                                       - เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

                                       - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

10.30 – 10.45 พักเบรก

10.45 – 12.00 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

                                        - ศักยภาพ...ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

                                        - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

                                        - กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.30 แนวทางการขับเคลื่อนความมั่นใจ “ภาษาพูดอังกฤษ”

                                        - เป้าหมาย และองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง

                                        - เคล็ดลับในการพัฒนาสู่ความชำนาญและเชี่ยวชาญ

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 – 15.45 กิจกรรม

                                        - Case Study และ Role

15.45 – 16.00 Q & A และสรุป

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 มิ.ย. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1905-0131
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 718
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-1912509
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha