ไขอัจฉริยะทักษะการพูด รุ่นที่ 3

รายละเอียด ไขอัจฉริยะทักษะการพูด รุ่นที่ 3

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

“เพิ่มมูลค่า พัฒนาคน ผลงานมืออาชีพ"

ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ทำให้การพูดต่อที่ชุมนุมชนทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การปรากฎตัวและการพูดของบุคคลต่างๆจะถูกบันทึกไว้และถูกนำออกไปเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย บุคคลคนๆหนึ่งสามารถเกิดและดับด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำหรือไม่กี่นาที ผู้ที่มีทักษะการพูดและบุคลิกภาพที่ดีจึงได้เปรียบและมีแต้มต่อ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี โค้ชและวิทยากรของ ทริปเปิ้ล เทรนนิ่ง ได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้มีความเหนือชั้นและแตกต่าง โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมเพียง 2 วัน ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมนุมชนอย่างมีศิลปะและชั้นเชิง เนื้อหาและบทฝึกที่มีความเฉพาะเจาะจงจะเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะอันหลากหลายในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปใช้กับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริงด้วยความเชื่อมั่น ท่านจะได้รับการประเมินผลทุกครั้งที่ขึ้นพูดพร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ จะทำให้พัฒนาการของผู้ฝึกเป็นไปอย่ารวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์

หัวข้ออบรม

1. สันทนาการเพื่อการพัฒนาทักษะการพูด

> เพื่อลดอาการประหม่า ลดความตื่นเต้นและลดความเครียดของผู้เข้ารับการอบรม

> ฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความคุ้นเคยกับการปรากฏตัวบนเวที

2. เล่าประวัติตนเอง

> เป็นปฐมบทของการฝึกการพูดเนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้พูดรู้ดีที่สุด

   ผู้เข้ารับการอบรมจึงไม่ต้องกังวลกับการเตรียมเนื้อหามากนัก

> ฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้จัดระเบียบร่างกายให้เหมาะสมกับ

   การปรากฏตัวบนเวที

3. จุดประกายความคิด

> เป็นบทฝึกที่แสดงให้เห็นว่าในโจทย์ที่ท่านได้รับข้อเดียวกัน

   ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถแสวงหาเรื่องราวมาพูดได้อย่างหลากหลาย

> ผู้เข้ารับการอบรมจะสัมผัสได้ว่าการแสวงหาเรื่องราวมาพูดไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลย

> ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถึงประเด็นสำคัญ

4. สู่การเปลี่ยนแปลง

> ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้โครงสร้างการพูดที่สมบูรณ์แบบ

> ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใช้เทคนิคที่ยกระดับการพูดจากผู้พูดธรรมดา

   ไปสู่ผู้พูดในระดับที่สามารถสร้างแรงสะเทือนให้กับกลุ่มผู้ฟังได้

> ผู้เข้ารับการอบรมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของตนเองและ

   เพื่อนผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นๆ อย่างชัดเจนในการพูดต่อที่ชุมนุมชน

5. การพูดแบบไม่เตรียมตัว

> เป็นการฝึกพูดแบบฉับพลันโดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่รู้ตัวล่วงหน้า

   เพื่อฝึกไหวพริบปฎิภาณ

> เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกใช้ทักษะในเรื่อง "ตรงประเด็น"

   มาใช้ในการนำเสนออย่างทรงพลัง


ข้อมูลอื่นๆทีมโค้ชผู้ฝึกสอน

1.โค้ชอ๊อด บุญชัย ศรีธีระกุล

2.ดร.วสุ เรืองจิรสุข

3.โค้ชแคท กษมญ ปิลันธนดิลก

4.โค้ชพีร์ พีรวัฒน์ ขนาบแก้ว

สถานที่จัดงาน

สถานที่ โรงแรมมารวยการ์เดน ( บางเขน )

กาแฟและอาหารกลางวัน ( เช้า - บ่าย ) + อาหารกลางวัน(บุฟเฟห์นานาชาติ)

พร้อมประกาศนียบัตร + ถ้วยรางวัล

ราคาโปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ปกติราคา 7,900 บาท (รวม VAT แล้ว) Hot Promotion 4,900

(บริษัททำการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 8 ก.ย. 2018 - อาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2018 09:00 - 16:30 น. โรงแรมมารวยการ์เดน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ทริปเปิลเทรนนิ่งแอนด์ออแกไนซ์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พีรวัฒน์ ขนาบแก้ว
  • เบอร์มือถือ: 098 589-6425
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0632655189
  • อีเมล: tripletraining.organize@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.tripletraining.net
  • LINE Id: phirawat.k