อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

รายละเอียด

การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี

การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา

การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม

• ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณการเสียภาษี

• การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน-หนี้สิน

• การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ

• การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯและแนวโน้มในอนาคต

• เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน

การรับรู้รายได้ตามราคาตลาด รายได้ที่ได้รับยกเว้น ภาษีซื้อที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้มีการตีราคาสินค้าคงเหลือ ภาระภาษีของการเช่า

• การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://www.trebs.ac.th/th/32/RE151

Tag : #การวางแผนภาษี #การจัดทำบัญชี #ภาษีอสังหา #บัญชีอสังหา #ผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ #คำนวณภาษี #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #อสังหาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 6 พ.ย. 2019 - พฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 2019 80:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1910-0060
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 933
 • หมวดหมู่: การศึกษา / การพูดและภาษา / จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: #การวางแผนภาษี #การจัดทำบัญชี #ภาษีอสังหา #บัญชีอสังหา #ผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ #คำนวณภาษี #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #อสังหา

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก สัญชัย
 • เบอร์มือถือ: -
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 022952294
 • อีเมลล์: lek@trebs.ac.th
 • เว็บไซต์: https://www.trebs.ac.th/th/32/RE151
 • Line Id: @trebs

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha