อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
หลักสูตร...Sales Planning & Sales Forecast Analysis (อบรม 23 ธ.ค. 62)

หลักสูตร...Sales Planning & Sales Forecast Analysis (อบรม 23 ธ.ค. 62)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมSales Planning & Sales Forecast Analysis

การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า 
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี 

23 ธันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

     การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

2. ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

3. ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

2. กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

   Workshop : Sales Planning & Forecast Problem

3. ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

4. ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

5. เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

6. กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

7. เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

8. การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

9. การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

10. การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

11. การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

12. การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning

13. การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

14. การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

15. การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

    Workshop : Sales Planning & Forecast Solution


พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!!
สมัคร 1 ท่าน ลด 10% 
สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% 
สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% 
***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น*** 


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร 02-615-4479 
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th 
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining  ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1912-0024
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 1,156
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, หัวหน้างาน, การวิเคราะห์การขาย, กลยุทธ์การขาย, การวางแผนการขาย

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา/บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณมีนา
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-615-4477-8
 • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://hipotraining.co.th/
 • Line Id: hipotraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ