อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
หลักสูตร...เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด

หลักสูตร...เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด 

(Customer Insight for Sales and Marketing Success)

24 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

                    *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

     การตลาดในยุคแห่งการแข่งขันที่รุนแรงมากดังเช่นในปัจจุบันนั้น การเข้าถึงพฤติกรรมและความต้องการ (Customer Insight) ของลูกค้าเป้าหมาย ถือเป็นหัวใจเริ่มต้นของความสำเร็จในเชิงการขายและการตลาดอย่างแท้จริง ........ เรามักจะพบว่าหลากหลายสินค้าและบริการที่ดี กลับทำการตลาดแล้วล้มเหลว ถ้าย้อนกลับไปหาสาเหตุต้นตอแล้วจะพบว่า มักจะมาจากการไม่เข้าใจ และไม่สามารถเข้าถึงความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  

    หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงเทคนิคการค้นหาพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์สำหรับการขาย และการตลาดให้สินค้าและบริการจนสามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์:

    1. เพื่อสร้างประสบการณ์เรื่องการเจาะลึกพฤติกรรมและความต้องการ (Customer Insight) ของลูกค้าเป้าหมายได้

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการขาย และ การตลาดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เจาะลึก พฤติกรรมและความต้องการ (Customer Insight) ของลูกค้าเป้าหมาย

1. พฤติกรรมและความต้องการ โดยทั่วไป ของลูกค้าในยุค Digital

2. ประเภทของพฤติกรรมและความต้องการ

3. เทคนิควิธีในการค้นหาพฤติกรรมและความต้องการ ของลูกค้าเป้าหมาย

4. สิ่งที่ต้องค้นหาเพิ่มเติมนอกจาก พฤติกรรมและความต้องการ

5. เจาะลึก ความจริงของ พฤติกรรมและความต้องการ

1. กลั่นกรองความจริง

2. พฤติกรรม และ ความต้องการของลูกค้าที่ลวง !!!!!!!!

6. การนำพฤติกรรมและความต้องการ ไปใช้ ให้ตรงกับกลยุทธ์การขาย และ การตลาด

Module 2: ปฏิบัติการ ค้นหาพฤติกรรมและความต้องการ (Customer Insight) ของลูกค้าเป้าหมาย

7. กิจกรรม การทำ Mystery Shopping

1. กฎเกณฑ์การทำ

2. เทคนิคเพิ่มเติม

3. การลงมือทำจริง

8. กิจกรรม การทำ Focus Group

1. วิธีการ

2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

3. การคัดเลือกคำถาม

4. การลงมือทำจริง

9. กิจกรรม การทำ Customer Questionnaire

1. เทคนิคการทำ

2. ข้อควรระวัง

10. Action Plan ปฏิบัติการวางแผน การนำไปใช้งานจริง กับ การตลาดขององค์กร

11. สรุป คำถามและคำตอบข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78

โทรสาร 02-615-4479

เว็บไซท์ www.hipotraining.com

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtrainingตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 24 ก.พ. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2002-0013
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 204
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, 360 องศา, ความรักในงานขาย, ประสบการณ์รอบทิศในการขาย, เทคนิค, ทักษะ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร/บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณมีนา
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-615-4477-8
 • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://hipotraining.co.th/
 • Line Id: hipotraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha