อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
Effective Communication Skills

Effective Communication Skills

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล:

       บนโลกยุคใหม่เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และแน่นอนที่สุดคือการติดต่อสื่อสารทั้งใน (Communication) และนอกองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากร รวมถึงองค์กรมีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จในธุรกิจ งานขาย งานบริการ และการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการประสานงานกับทีมงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น .

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร

  มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร

  ยึดตัวเองเป็นหลักในการสื่อสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น

  สื่อสารไปแล้วแต่กลับเข้าใจไม่ตรงกัน

  ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

  ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใจ จึงจับประเด็นไม่ถูก

  ได้รับ Feedback แล้วเสียกำลังใจและไม่เกิดการปรับปรุงพัฒนา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

  ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์

  ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร

  สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้อื่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

หัวข้อในการเรียนรู้

 กรอบความคิดและทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์

 อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาด

 เทคนิคในการสื่อสารกับผู้ฟังประเภทต่างๆ ได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

 อาวุธสำหรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ

 เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีเสน่ห์

 เทคนิคในการพูดเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ

 การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มใจ

 การให้ Feedback ที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง

 การตั้งคำถามที่ดีของการสื่อสาร

 ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร

รูปแบบการอบรม

           การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก .

4. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ออคิด ถนนสุทธิสาร

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1808-0050
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 1,121
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: PTS Training
 • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
 • เบอร์มือถือ: 086 892-9330
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.ptstraining.co.th
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha