ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2021
รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020"(International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020)

รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020"(International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเปิดอบรมในวันพุธที่ 22 เมษยน  2563  (เวลา 09.00-16.00 น.)  สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร)


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline :  


=> ลักษณะสำคัญและพัฒนาการของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : INCOTERM)=> ลักษณะสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020) 

     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea  and Inland Water Way Transport) 

     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ (Rules for and Mode or Modes of Transport) => ความแตกต่างสำคัญของ INCOTERM 2020 กับ INCOTERM 2010  และเรื่องสำคัญที่ต้องรู้

     >  การยกเลิกและเปลี่ยนแปลง         >  การประกันการขนส่งสินค้า Freight Insurance 

     >  ใบตราส่ง (Bills of Landing—B-L)        >  การเลือกใช้พาหนะในการขนส่ง  

     >  ภาวะความเสี่ยง          

     >  ความคุ้มครองในการประกันภัย 

=> ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายตามเงื่อนไขใน INCOTERM 2020  ที่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานต้องรู้

     >  การส่งมอบ (Delivery)     

     >  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Cost) 

     >  การทำประกันภัย CFR (Insurance)     

     >  ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากร CIF (Customs Clearance) 

     >  การขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะ (Loading & Unloading) 

     >  ความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหาย (Risk of Losses) => แนวปฏิบัติของการส่งมอบสินค้าของ INCOTERM 2020  ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

     >  FAS (Free Alongside Ship)      >  FOB (Free on Board) 

     >  CFR (Cost and Freight)          >  CIF (Cost, Insurance and Freight) 

     >  EXW (Ex Works)                  >  FCA (Free Carrier) 

     >  CPT (Carriage Paid to)          >  CIP (Carriage and Insurance Paid) 

     >  DAT (Delivered at Terminal)    >  DAP (Delivered at Place) 

     >  DES (Delivered Ex Ship)         >  DEQ (Delivered Ex Quay)

     >  DDU (Delivered Duty Unpaid)         >  DDP (Delivered Duty Paid) 

=> ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกำหนด INCOTERMS 2020 ได้ดี

     >  เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)

     >  เอกสารทางการค้า (Trade Documents)

     >  เอกสารทางการขนส่ง (Transportation Documents)=> ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ INCOTERMS 2020 แต่ละเรื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  

 


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ

– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

– ผู้ที่สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหาวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่านข้อมูลอื่นๆสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 22 เม.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha