ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2021
หลักสูตร Service Excellence with E.Q

หลักสูตร Service Excellence with E.Q

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมService Excellence with E.Q

พัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 25 ปี

28 พฤษภาคม 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรม โกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด

         หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนการปรับทัศนคติ การสร้างกำลังใจ ตลอดจนทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ EQ และ IQ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการทั้งภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเองและเสริมประสิทธิภาพของตนเองให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยาย

1. กิจกรรม Work sรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เวปไซด์: www.hipotraining.co.th 

อีเมล์: hipotraining@gmail.com 

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining 

hop

    · พนักงานในดวงใจลูกค้าต้องเป็นอย่างไร

2. มุมมองพนักงานที่มีต่อลูกค้า

3. มุมมองที่ลูกค้ามีต่อพนักงาน

4. การบริการนั้นสำคัญไฉน

5. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า

6. กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 1

   · ฝึกการปฏิบัติจากทักษะของพนักงานพร้อมคำแนะนำขอผู้เข้าอบรมและวิทยากร

7. ขั้นตอนการบริการอย่างมืออาชีพ

    · ก่อนการบริการ

    · ขณะการบริการ

    · หลังการบริการ

8. การวางตัวในขณะการบริการเพื่อความเหมาะสมกับลูกค้า

    · การทักทาย ต้อนรับ

    · กิริยาท่าทางการวางตัว

    · การพูดและการสนทนา

    · การพาลูกค้าชมสินค้าตัวอย่าง

    · การสอบถามความเห็นลูกค้า

9. กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 2

    · ฝึกปฏิบัติทักษะพนักงานจากสิ่งที่วิทยากรได้แนะนำไปพร้อมการเสนอแนะความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมและวิทยากรจากการแสดงบทบาทสมมติของผู้เข้าอบรม

10. บุคลิกภาพภายใน

     · ทัศนคติ แนวคิด

     · การพัฒนาอีคิว (EQ)

11. กระบวนการสร้างสรรค์การบริการแบบมืออาชีพ

12. การพัฒนามุมมองความคิดของนักบริการ

13. การสร้างเสน่ห์แห่งความจดจำของพนักงานที่มีต่อลูกค้า

14. สิ่งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการยกระดับการบริการให้แก่ลูกค้า

15. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 


ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8

แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เวปไซด์: www.hipotraining.co.th

อีเมล์: hipotraining@gmail.com

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtrainingตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2004-0034
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 262
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: อบรม,สัมมนา,บริการ,นักบริการ,Service

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ / บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณป๊อบ
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.hipotraining.co.th
 • Line Id: hipotraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ