อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
ารบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารหลังวิกฤตCovid-19

ารบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารหลังวิกฤตCovid-19

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการเตรียมความพร้อมระบบวิศวกรรมอาคารก่อนเปิดบริการ
-“COVID-19 Disruption” สู่การเปลี่ยนสู่ความปกติแบบใหม่ (New Normal) สำหรับภาคธุรกิจอาคาร
- มาตรการPreventive
- เทคนิคการจัดการกับ Covid-19 (ชุดPPE , Filter , UVC การแนะนำการใช้ การเลือกใช้ให้เหมาะสม ,Ozone , Chemical Disinfectants , Hydrogen Peroxide )
- COVID19 กับ HVAC (ว่าด้วยเรื่อง HVAC Equipment MAINTENANCE & OPERATION ) ในอุกรณ์ ได้แก่ Chiller , Cooling Tower , AHU ,Pumps

ข้อมูลอื่นๆจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าร่วมจากที่ไหนก็ได้ และสะดวกสบายไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมสอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2007-0052
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 162
 • หมวดหมู่: วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง
 • คำค้นหา: อบรมฟรี,อบรมการจัดการพลังงาน,อบรมการบริหารอาคาร

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บ.อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สุวิมล ภักดีโชติ
 • เบอร์มือถือ: 061 986-2882
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: took9979@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://inno.co.th
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ