อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 topics for International Trade)

12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 topics for International Trade)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade)

เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade)ได้อย่างมืออาชีพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ใช่แค่การนำเข้าและส่งออก แต่หมายถึง กระบวนการทั้งหมด เพื่อการติดต่อ ซื้อขาย จ่ายชำระเงิน และทำข้อตกลงกับบริษัทหรือบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

แน่นอน ถ้าคุณจะเริ่มต้น ทำธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่่ว่าในฐานะเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก็ตาม จากประสบการณ์ของผม ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการปรึกษากับบริษัท Shipping

แน่นอนบริษัท Shipping เขามีหน้าที่ดำเนินการพิธีทางศุลกากรเท่านั้น เรื่องข้อตกลงในการซื้อขาย ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขา และเขาก็อาจไม่รู้ด้วย !!

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อคุณพลาดในเรื่องเหล่านี้ !

1 ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ข้อกำหนดสากล Incoterms ที่เป็นตัวย่อ ถ้านำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การปฏิบัติงานนั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้น (ปัจจุบัน Incoterms เป็น Version 2020 แล้ว)

2.กระบวนการ Import & Export เป็นแค่ 30% ของกระบวนการทั้งหมดของ International Trade ดังนั้น shipping คงช่วยคุณทั้งหมดไม่ได้

3.ลูกค้าหรือคู่ค้า ที่ติดต่อธุรกิจกับเรา ถ้าเป็นรายใหม่ แล้วใครจะแนะนำเขาได้ ในเมื่อเราเองก็ยังไม่เข้าใจดีพอ

ถึงแม้จะมีการสอนวิชากลุ่มนี้ในสถาบันการศึกษาแล้ว แต่ก็ใช่ว่าผู้บริหารจะได้มีโอกาสได้เรียนมัน และในระดับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จบมาสายงานอื่นๆ

ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ เราจึงออกแบบห้องเรียนพิเศษนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย เราให้พื้นฐานที่ครบถ้วน และยังมี Case Study และข้อควรระวังจากประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในธุรกิจจริง และประสบการณ์จริงจากการทำงานในบริษัทฯข้ามชาติ

ห้องเรียนนี้มีชื่อว่า "12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade)ข้อมูลอื่นๆ@ 12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade) เป็นหัวข้อที่เหมาะสำหรับ :

> ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ ซื้อ/ขายกับต่างประเทศ (Import & Export) เช่น Trading Business / Food Exporter / Tooling & Machine Importer

>ผู้บริหาร ที่จะต้องมาดูแลระบบงาน การค้าระหว่างประเทศ เช่น Sale Manager, Purchasing Manager, Logistic Manager

>ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อหรือฝ่ายขาย ที่อยากก้าวขึ้นมาเป็น ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ หรือฝ่ายขายต่างประเทศ

>ผู้ที่จะไปสมัครงาน ในแผนกขาย หรือจัดซื้อ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ก่อนไปสัมภาษณ์

หมายเหตุ : Import & Export ใช้หลักการเดียวกัน แต่สลับหน้าที่กัน ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะเป็นผู้ซื้อหรือคุณจะเป็นผู้ขาย

@ ในห้องเรียนนี้ จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจ ถึงหลักการและเหตุผล ในแต่ละกระบวนการอย่างถูกต้อง

ในฐานะ ผู้ขาย (Seller / Exporter) หรือ ผู้ซื้อ (Purchaser/Importer) ท่านจะได้รู้ว่า

จะเสนอราคาอย่างไร ? จะซื้อแบบไหนดี ?

จะรับเงินตราต่างประเทศอย่างไร ?

วิธีการป้องกันความเสียหาย และข้อผิดพลาด ?

มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีอย่างไร ?

จะส่งมอบกันอย่างไร ?

จะต้องขออนุญาตใครบ้าง?

จะขนส่งแบบไหน ?

จะวางแผนการผลิตอย่างไร ?

จะรับประกัน/ป้องกันความเสี่ยงภัย อย่างไร ?

การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (FTA / AFTA) ?

@ ห้องเรียนนี้จะให้คุณได้เรียนถึง 12 Topics ที่สำคัญมากๆ ดังนี้

1.Why Export : ประโยชน์ที่จะได้รับ Profit /Marketing /Safety factor

2.Why Import : ประโยชน์ที่จะได้รับ Profit /Marketing /Safety factor

3.Tax Privilege - FTA / AFTA : สิทธิทางภาษีที่คุณเอามาใช้เพื่อการแข่งขันได้ เงื่อนไข และวิธีการ

4. Currency (สกุลเงิน) : ที่คุณต้องรู้และการบริหารมัน (Multi Currency / Exchange Rate)

5. Business offering / Payment Terms : การเสนอซื้อและเสนอขาย / วิธีการชำระและจ่ายเงิน ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องรู้และเข้าใจ

6. Trade Terms / Incoterms : รูปแบบการส่งมอบ (Delivery & Place) / วิธีการขนส่ง (Mode of Shipment : Sea & Air & Other) / ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงภัย (Insurance)

7. Ordering Process & Document : วิธีการสั่งซื้อ และเสนอขาย พร้อมเอกสาร เช่น RFQ / Quotation / Proforma Invoice / Purchase Order

8. Shipping Document & Other Document : เอกสารเพื่อการส่งออกเป็นอย่างไร ? เพื่ออะไร ? เช่น Invoice / Packing List / Bill of Lading /Air Way Bill / County of Origin / Other Document

9. Letter of Credit (L/C) Processing : L/C วิธีการ / เงื่อนไข /ข้อควรระวัง

10.Concerned Party : หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

11.Knowledge transfer : Organization & Trick & Case Study การบริหารจัดการและกระบวนการควบคุม รวมถึงข้อแนะนำและกรณีศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาด

12.Go International Business : การไปทำธุรกิจระหว่างประเทศทั้ง Import & Export

@ ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

> เพราะเรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่จะทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

> เพราะเราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมามากกว่า 20 ปี ที่มีประสบการณ์ตรงใน

การค้ากับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America

> เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Class Room เท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนได้ลงราย ละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

 อาจารย์ผู้สอน : อ.อนันต์ วชิราวุฒิชัย

Instructor Profile : http://tangrammyprofile.blogspot.com/2017/06/my-profile-anant-vachiravuthichai.html

Radio Broadcaster "Mr. Logistic" / Branding Recipe FM 104.5 , อดีตผู้บริหาร Thai Summit Group, Fujikura Group, B.Grimm Group, Wiik & Hoeglund Co., Ltd.ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 15 ก.ย. 2020 10:00 - 15:00 น. Online live by Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Tangram Strategic Consultant
  • ชื่อผู้ติดต่อ: อนันต์ วชิราวุฒิชัย
  • เบอร์มือถือ: 089 814-9612
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: anant.vachi@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://anantvachi.wixsite.com/website
  • Line Id: tangram.stracon

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ