อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0

การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม   เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่คุ้มเสียและพัฒนาสู่ “การตลาดสุดขีดในยุค 4.0” ซึ่งเป็นแนวทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนวทางรักษาระดับคุณภาพการตลาดขององค์กรต่อไป


หัวข้อการบรรยาย

     เข้าใจหลักการตลาดที่ถูกต้องที่จะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทอย่างแท้จริง

     งานการตลาดใดที่เข้าข่าย “การตลาดสิ้นคิด” ที่ผลาญงบการตลาด

     เริ่มต้นวางแผนการตลาดสุดขีด นั้นต้องทำอย่างไร

     หลีกหนีกับดักการตลาดสิ้นคิดที่ยังดักรอคุณ

     แนวทางการดำเนินการเพื่อให้องค์กรมีการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดไป

     การใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนบริหารและวัดผลการตลาด

     กรณีศึกษา

หัวข้อกิจกรรม (Workshop) – การทำแผนการตลาดสุดขั้ว

ทบทวนประเด็นปัญหาการตลาดในองค์กรของแต่ละคนที่เข้าข่าย “การตลาดสิ้นคิด”

แบ่งกลุ่มหรือทำแผนการตลาดเดี่ยวตามหลักการ “การตลาดสุดขีด”


วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

               ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36733

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 23 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827519
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ