อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
MLS02: Demand Forecasting and Forecast Accuracy Improvement (การพยากรณ์ความต้องการและการปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์)

MLS02: Demand Forecasting and Forecast Accuracy Improvement (การพยากรณ์ความต้องการและการปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

• ความหมายและรูปแบบของความต้องการ

• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนความต้องการ และหลักการพยากรณ์

• การพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

• วิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพ

  • Delphi Method

  • Market Surveys

  • Life-cycles Analogy

  • Informed Judgment

• วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ

  • Time-Series Forecasting Methods

  • Causal Forecasting Model

• การวัดความแม่นยำในการพยากรณ์ และ การปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์

• การใช้โปรแกรม MS Excel ช่วยคำนวณในการพยากรณ์ความต้องการ

• Workshop การพยากรณ์ความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

- พนักงานและหัวหน้างานฝ่ายวางแผนการผลิต

- หัวหน้างานและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิต

- ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการวางแผนการผลิต

- ผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการพยากรณ์ความต้องการเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต

วิทยากร

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2020 - เสาร์ที่ 31 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิม 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ฉันทิสา วงศ์วาร
  • เบอร์มือถือ: 083 099-0328
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-470-9644
  • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
  • Line Id: 0830990328

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha