อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
พูดให้ดี เป็นพิธีกรไห้เก่ง

พูดให้ดี เป็นพิธีกรไห้เก่ง

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

มีองค์กรจำนวนมากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นทียอมรับแล้วว่ามีความจำเป็นต้องใช้พิธีกร เนื่องจากมีงานเสมอทั้งพิธีกร การสัมมนา งานบันเทิง แต่ต้องใช้บุคคลภายนอกซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในองค์กรมากพอ มาทำหน้าที่เพราะยังไม่เข้าใจในเรื่องของพิธีกรอย่างถ่องแท้พร้อมทั้งยังต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาได้ดีบุคลากรของเรายังขาดทักษะในด้านการพูดและทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวที ดังนั้นหลักสูตร “พูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง” จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความปราถนาต้องการพัฒนาทักษะให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการพูดและการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี รวมไปถึงการยกระดับความสามารถการพูดอยู่บนเวที ในฐานะผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง เพิ่มพูนประสบการณ์จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและองค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการพูดและเป็นการพิธีกร ได้อย่างมีหลักการและถูกต้องตามหลักสากล

2. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคการเป็นพิธีกรเดี่ยว / พิธีกรคู่ ได้อย่างมืออาชีพ

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นพิธีกรตามขั้นตอนต่างๆอย่างท่องแท้

4. เพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งจำเป็น

5. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ทำหน้าที่พิธีกรให้เกิดความประทับใจ

6. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่พิธีกรและผู้ดำเนินรายการได้อย่างอย่างมืออาชีพ

7. มีคุณภาพการพูดที่ดี ไม่มีคำขยะ

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ความหมายและบทบาทหน้าที่ของพิธีกร

2. ความสำคัญของพิธีกร

3. การทำหน้าที่ของพิธีกรในแต่ละงาน

4. บทบาทที่จำเป็นของพิธีกร

5. คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพิธีกร

6. หลักการพูดและดำเนินรายการของพิธีกร

7. บุคลิกภาพที่ดีของการเป็นพิธีกร

8. การเตรียมตัวก่อนทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก ผู้ประกาศ

9. เทคนิคการเป็นพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการในงานพิธีการต่าง ๆ

10.การใช้ภาษาพูดของพิธีกรที่ถูกต้อง

11.บุคลิกภาพภายนอก / บุคลิกภาพภายใน

12.การใช้น้ำเสียง / จังหวะในการพูด /ท่าทางในการพูด

13.ฝึกการเตรียมความพร้อมการเป็นพิธีกร เดี่ยว/คู่ (เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)

14.ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรบนเวทีในงาน

15.สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของการเป็นพิธีกร คำพูดที่ต้องระวังข้อมูลอื่นๆ สถานที่ โรงแรมทีเคพาเลซ (ถนนแจ้งวัฒนะใกล้ศูนย์ราชการ) ห้องแวนด้า 1

กาแฟ +อาหารว่าง ( เช้า - บ่าย ) + อาหารกลางวันบุฟเฟ่หนานาชาติ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ปกติราคา7,000 บาท เหลือเพียง 4,500.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ทริปเปิลเทรนนิ่งแอนด์ออแกไนซ์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ: พีรวัฒน์ ขนาบแก้ว www.facebook.com/TripleTrainningOrganize https://www.tripletraining.net ID line : phirawat.k

เบอร์โทรศัพท์ : 098 - 5896425


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 29 ก.ย. 2018 - อาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2018 09:00 - 16:30 น. โรงแรมมารวยการเด้นท์

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ทริปเปิลเทรนนิ่งแอนด์ออแกไนซ์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: นายพีรวัฒน์ ขนาบแก้ว
  • เบอร์มือถือ: 098 589-6425
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: tripletraining.organize@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.tripletraining.net
  • Line Id: phirawat.k

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ