อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคนิคการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย”

Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคนิคการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย”

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

         การช่วงชิงโอกาสในทางธุรกิจท่ามกลางยุคข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้บริโภคคาดหวังต่อสินค้าและบริการที่สูงขึ้น องค์กรที่สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำ ย่อมมีโอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้าและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ทันท่วงที ธุรกิจที่ประสงค์จะขึ้นเป็นผู้นำทางการตลาดจำต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์พัฒนาการของลูกค้า ซึ่งมีลักษณะความต้องการที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป เพื่อคัดสรรรูปแบบกลยุทธ์ที่สามารถยิงตรงไปยังใจกลางความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด


หัวข้อสัมมนา

Section 1 ความจำเป็นและที่มา

1. เหตุผลและความจำเป็นในการวิเคราะห์ “ความเปลี่ยนแปลง” ของลูกค้า และผู้บริโภคในภาพรวม 

2. เทรนด์และรูปแบบของทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง

3. ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้ากับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 360 องศา พร้อมกรณีตัวอย่าง

Section 2 การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง 

4. การวิเคราะห์และจัดกลุ่มประเภทลูกค้า เพื่อรับมือกับ “ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน”อย่างเหมาะสม 

- สาเหตุที่การเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างสูงต่อธุรกิจ 

- ข้อจำกัดของการแบ่งลูกค้าตามการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) และจัดแบ่งกลุ่มประเภท ที่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในปัจจุบัน 

- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของลูกค้าในยุคดิจิทัล 

Section 3 เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย 

5. เทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรม และค้นหาความต้องการของลูกค้า ให้สอดคล้องกับธุรกิจ 

- การจัดทำ Customer Journey

- การกำหนด Customer Persona 

- การวิเคราะห์และแก้ปัญหา Pain Points 

- การนำเสนอกลยุทธ์ตาม Customer Journey Mapping 

6. เทคนิคการบริหารและสร้างประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า สู่การเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย 

- การจัดทำ Customer Experience

- กลยุทธ์ในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

- การประยุกต์ใช้ Customer Experience เพื่อบริหารงานด้านการตลาด 

7. เทคนิคในการเข้าถึง (Approach) กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ทำอย่างไรให้ได้ใจมาก่อน 

- เทคนิคการสื่อสารเพื่อชนะใจลูกค้า

- เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าแต่ละประเภท 

- การกำหนดบทพูดขายในแต่ละสถานการณ์ 

8. การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง Value ที่สูงสุด 

Section 4 Case Study & Workshop 

9. เข้าถึง 10 Lifestyle ตัวอย่างของลูกค้าที่ทุกองค์กรต้องเจอ !! พร้อม CASE STUDY 

  > ลูกค้ารักสะดวก (Easiness) 

  > ลูกค้านักวางแผน (Cautious Planner)

  > ลูกค้าใจร้อน (Short Temper)

  > ลูกค้าสายประหยัด (Economical)

  > ลูกค้าชอบความหลากหลาย (Diversity)

  > ลูกค้านักกิจกรรม (Activist)

  > ลูกค้านักทดลอง (Inspired Adventurer)

  > ลูกค้าเกาะกระแส (Trend Enthusiast)

  > ลูกค้านักดิจิทัล (Digital Enthusiast)

  > ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)

10. Workshop : การหาลูกค้าเป้าหมายที่ใช่ และสร้างเทคนิคการขายของตนเอง


ข้อมูลอื่นๆหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

- ฝ่ายขาย 

- ฝ่ายการตลาด

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

- ผู้ประกอบการ

- ผู้ที่สนใจ

----------------------------------

Promotion !!

Early Bird : จองอบรมสัมมนา ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ลดทันที 200 บาท ทุกที่นั่ง

-เข้าอบรมสัมมนา 2 ท่าน รับส่วนลดทันที 500 บาท 

-เข้าอบรมสัมนา 3 ท่าน รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

----------------------------------

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกสารวารธรรมนิติ : 4,200 บาท

บุคคลทั่วไป : 4,900 บาท

----------------------------------

สอบถามและสำรองที่นั่ง 

โทร. 02-555-0700 ต่อ 1

หรือ คลิก https://bit.ly/Customer-Approach3

----------------------------------

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวัน ชา และกาแฟ

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: โศรญา กมลวานนท์
  • เบอร์มือถือ: 085 959-1509
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-555-0700 ต่อ 1
  • อีเมลล์: soraya@dir.co.th
  • เว็บไซต์: https://bit.ly/Customer-Approach3
  • Line Id: mosallary

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha