อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
Microsoft Excel Intermediate (ไมโครซอฟท์เอ็กเซลระดับกลาง)

Microsoft Excel Intermediate (ไมโครซอฟท์เอ็กเซลระดับกลาง)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการทำงานในปัจจุบัน อยู่ในภาวะแข่งขันค่อนข้างสูง หลายคนทำงานในลักษณะ Work Hard คือทุ่มเทการทำงาน ขยัน แต่กลับกลายเป็นว่าผลของงานทั้งด้านคุณภาพและเวลาไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ต่างจากการทำงานในลักษณะ Work Smart ที่เน้นทำงานได้เร็ว แต่มีประสิทธิภาพ มีระบบระเบียบ ทำงานเสร็จไวได้ตามวัตถุประสงค์ มีเวลาพักผ่อน มีความสุขทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน

ทักษะที่สำคัญของคนทำงานที่ Smart ในปัจจุบัน ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือด้านการใช้เทคโนโลยี และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทุกองค์กรต้องใช้ คือ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel หากเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง รู้สูตร และฟังก์ชันที่จำเป็น เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ประกอบกับทักษะการประยุกต์ใช้ในการทำงาน จะช่วยลดเวลาการทำงานได้อย่างมหาศาล ซึ่งหลักสูตร “Microsoft Excel Intermediate (ไมโครซอฟท์เอ็กเซลระดับกลาง)” ไม่ได้ออกแบบมาสอน สูตร ฟังก์ชัน หรือวิธีลัด อย่างเดียว แต่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง สอนแทรกตัวอย่างการนำไปใช้ เน้นสอนให้ผู้เรียน เข้าใจ ทำได้ ไปพร้อมๆ กัน วิทยากรผู้สอนจะค่อยๆ เริ่มจากปูพื้นฐาน ที่หลายคนเข้าใจว่ามีพื้นฐาน แต่ละเลยส่วนสำคัญไป ทั้งๆ ที่พื้นฐานนั้นสามารถลดเวลาการทำงานได้อย่างดียิ่ง การเรียนในแต่ละเรื่อง จะค่อยๆ เพิ่มระดับความซับซ้อน จากง่ายไปยาก ยกตัวอย่างให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม หากผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้ว คาดว่าเพียงพอที่สามารถยกระดับให้ผู้เรียน เป็นผู้ที่สามารถทำงานได้อย่าง Smart จนถึงระดับ Professional ได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจเรื่อง Microsoft Excel Database สามารถประยุกต์ใช้สูตร ฟังก์ชัน ที่จำเป็นใน Microsoft Excel เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้สามารถทำงานในลักษณะที่ Work Smart ได้

เนื้อหาการฝึกอบรม

· แนะนำคีย์ลัดแบบไม่ต้องท่องจำเพื่อให้สามารถทำงานใน Excel ได้เร็วขึ้น

· การใช้ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด-สูงสุด แบบธรรมดา แบบมีเงื่อนไข และวิธีการเขียนให้ล็อคสูตรใน Excel ไม่ให้เคลื่อนที่

· การใช้ฟังก์ชันจัดการข้อความและจัดการกับตัวอักษร การเชื่อมคำ ตัดคำ

· การใช้ฟังก์ชันจัดการวันที่และเวลา

· ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์เพื่อสร้างเงื่อนไข เช่น IF, AND, OR (เป็นสูตรที่สำคัญ หากเข้าใจแล้ว จะสามารถต่อยอดในการสร้างสูตร หรือเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้)

· ฟังก์ชันค้นหาและอ้างอิง ด้วย VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATH, และการจัดการกับการอ้างอิงที่เกิด Error

· ทำใช้ Drop Down List และ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting

· และความสามารถของ Pivot Table & Pivot Chart รวมถึงการ เตรียมข้อมูล หรือฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการสร้าง Pivot Table & Pivot Chart

· การใช้งาน Pivot Table และ Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานอย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติ

· การสร้างรายงานแบบยืดหยุ่นแบบ Dynamic Pivot Table & Pivot Chart

· การกรองข้อมูล (Filter) ในรูปแบบต่างๆ การจัดอันดับ จัดกลุ่ม และกรองข้อมูลด้วย Slicer และ Timeline

· การสร้างกระดานนำเสนองาน (Dashboard) การปรับแต่งรายงาน ตาราง กราฟ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ที่ต้องใช้ Excel ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ หรือผู้สนใจทั่วไป เป็นผู้ที่เคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาบ้าง (เช่น เคยใช้สูตรพื้นฐาน เช่น บวก ลบ คูณ หาร หาผลรวมต่างๆ หรือจัดทำรายงานเบื้องต้นมาก่อน)

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

· คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เครื่องต่อ 1 คน พร้อมลงโปรแกรม Microsoft-Office Version 2016 ขึ้นไป (ควรใช้เมนูภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ต้น ศราวุธ ไชยธงรัตน์

โรงแรมจัสมิน ซิตี้

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 10 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมิน ซิตี้

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ