อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
SMC02: Effective Strategic Implementation (การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล)

SMC02: Effective Strategic Implementation (การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

 • ทำไมกลยุทธ์ที่ดีถึงล้มเหลวในการนำไปใช้ 
 • ปัจจัยในการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้บรรลุผล
 • แนวทางและกระบวนการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
 • แบบจำลองการนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติ
 • การสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร
 • การกำกับติดตามกลยุทธ์และการให้ Feedback
 • การประเมินผลกลยุทธ์
 • การทบทวนกลยุทธ์
 • การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

เรียนรู้แนวทางการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างบรรลุผล เข้าใจเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ไปใช้ การกำกับ ติดตามและประเมินผลและเข้าใจแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยข้อมูลอื่นๆ
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 2 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ฉันทิสา วงศ์วาร
 • เบอร์มือถือ: 083 099-0328
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-470-9643
 • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
 • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha