การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดการอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 18 กรกฎาคม 2564(อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจในธุรกิจโรงแรมทั่วภาคใต้ ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ เข้าใจหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แบบเจาะลึกทุกภาคส่วน อาทิเช่น กฎหมายธุรกิจโรงแรม การบริหารงานบุคคล การบริหารงานต้อนรับส่วนหน้า การบริหารงานแม่บ้าน กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริหารรายได้ รวมถึงการบริหารจัดการร้านอาหาร เป็นต้น โดนเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานโรงแรมตัวอย่าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนผู้จัดการโรงแรมได้ตามเกณฑ์กรมการปกครองกำหนดตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 24 เม.ย. 2021 - อาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: วิทยาลัยดุสิตธานี
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ลภัสรดา
  • เบอร์มือถือ: 092 254-2018
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: laphatrada.pi@dtc.ac.th
  • เว็บไซต์: https://dtc.ac.th/short-public-training-courses/
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha