อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
MLS07: MS Excel for Logistics and Supply Chain Decision Making (MS Excel สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

MLS07: MS Excel for Logistics and Supply Chain Decision Making (MS Excel สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

 • ความหมายของการวิจัยดำเนินงาน และการใช้เครื่องมือ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization)            และการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis 
 • การใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) สำหรับการพยากรณ์ยอดขาย
 • การใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) สำหรับการตัดสินใจด้านสินค้าคงคลัง
 • การใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) สำหรับการตัดสินใจด้านคลังสินค้า

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และนักวิเคราะห์และวางแผนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 • นักโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • ผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือในการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 • เข้าใจหลักการการวิจัยดำเนินการในการประยุกต์ใช้กับ MS Excel: Solver สำหรับการตัดสินใจในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Ms Excel: Solver เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) ในการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สามารถประยุกต์ใช้ Ms Excel: Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimization) ในการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนข้อมูลอื่นๆวิทยากร

อาจารย์ชนิกานต์ กมลสุข

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อมาอบรมกับ STECO

 •  ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 •  สมัครอบรมในนามหน่วยงานสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 •  สร้างเครือข่ายทางธุรกิจตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 3 ก.พ. 2021 - พฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2021 09:00 - 16:30 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขัน มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: ฉันทิสา
 • เบอร์มือถือ: -
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 024709643
 • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/course/mls07
 • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha