อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการจัดการผลิตที่เปลี่ยนไป จากการผลิตเพื่อเก็บ Stock มาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Make to Order) ทำให้ระบบการผลิตต่างๆมีแนวทางการจัดการผลิตเป็นการผลิตแบบพอดี (Just for sale manufacturing) โดยสภาวะโลกธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องของ Speed เพื่อปรับไปสู่ระบบการผลิตแบบพอดี (Just in Case) และส่งผลให้การจัดซื้อต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เป็นการจัดซื้อในลักษณะทันเวลาพอดี (Just in Time Purchasing)

  การจัดซื้อแบบทันเวลาหรือการจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องคำนึงถึง “EOQ” หรือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด รวมถึงการที่จะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อคุณภาพที่ถูกต้องของสินค้า (Right Quality) ราคาที่เหมาะสม (Right Price) ภายใต้เงื่อนเวลาที่ตรงกับเป้าประสงค์ (Right Time) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดการแข่งขันสูงทางธุรกิจ

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจัดซื้อแบบ Just in Time กับ Just in Case

2. การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆให้เหมาะสม

3. การจัดทำ Supplier List และ Approved Vendor List (AVL)

4. หลักการและวิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Oder Quantity :EOQ)

6. Safety Stock กับปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย

7. แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning : MRP)

8. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

..................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha