ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind)

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

บางคนอาจคิดว่า การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีมีมาตรฐาน แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันคู่แข่งขันในธุรกิจมีมากมาย การบริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ เพราะบางครั้งสินค้าของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทับใจ บุคลิกภาพของพนักงาน การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้ การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า สินค้าจริง ๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว การบริการที่จะให้ลูกค้าประทับใจที่จะทำให้ได้มาตรฐานอย่างไร เพื่อลูกค้าไม่ร้องเรียน และยังใช้บริการกับเรา สามารถเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อได้โดยไม่ต้องโฆษณา ลูกค้าจะโฆษณาให้เราเอง

 หัวใจงานบริการ (Service Mind) จะเกิดกับบุคคลที่มีอาชีพบริการ หรือทุกคนในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจนั้น เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก บางคนใช้หลักการคิดบวกในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ (Service mind)

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร

2. เพื่อการกำจัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา และสามารถควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า

3. เพื่อรู้จักการใช้คำพูด ภาษากาย การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กร

4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

1. เรียนรู้ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

2. เรียนรู้ความสำคัญของการที่เราบริการเพื่อองค์กร “ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร”

3. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร

4. เรียนรู้แนวคิดในการมีจิตบริการ (Service Mind) และการเป็นมืออาชีพในงานบริการ

5. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาติดต่อทั้งลูกค้าภายใน และภายนอก

6. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ หลักการของ 4 ป.(เปิด ปรับ เปลี่ยน ปล่อยวาง) และการสื่อสารที่ดีในองค์กร

7. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

8. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

9. เรียนรู้การสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการที่เหมาะสม

10. เรียนรู้การสนทนาทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม

11. การพูดปฏิเสธอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร

12. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการให้คำแนะนำกับบุคคลทีมาติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

13. เรียนรู้การสร้างมาตรฐานในงานบริการขององค์กร

14. ถาม-ตอบ และการสร้าง Commitment ที่ดีในงานบริการ

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของงานบริการลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าขององค์กร

2. ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานบริการให้ได้มาตรฐานขององค์กรและลูกค้าพึงพอใจ

3. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลภายในองค์กร และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

3. ดูภาพยนตร์ 10 %

4. มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรมข้อมูลอื่นๆพิเศษ เดือนมกราคม!! ต้อนรับปีใหม่ ทุกคอร์สค่าสัมมนาลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 27 ม.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-6450992
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha