การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (บรรยายออนไลน์ Zoom)

การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (บรรยายออนไลน์ Zoom)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การควบคุมอะไหล่หรือ Spare Parts Control ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เหตุการณ์เครื่องจักรเสียที่รู้สาเหตุและวิธีแก้ไขต้องล้าช้าออกไปเนื่องจากไม่มีอะไหล่ที่จะนำมาใช้ได้ทันที เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มาจากการควบคุมอะไหล่

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Efficiency and Reliability) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพ

 2. สร้างความมั่นใจให้กับงาน Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

 3. ลดจำนวนอะไหล่คงคลังหรือ Spare Parts Inventory ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนจม เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ และเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

 - อะไหล่หรืออุปกรณ์สาหรับความต้องการฉุกเฉินหรือฉับพลัน หรือ Breakdown Spare Parts

 - อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องสารองไว้ตลอดเวลาในสต๊อก หรือ Reservation Spare Parts

 - อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่สามารถนามาใช้ซ้ำได้

 -เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษา (Maintenance Tools)

2. วิธีการสั่งซื้ออะไหล่

 - การสั่งซื้อเฉพาะรายการตามเวลาที่ต้องการใช้ (Individual Order)

 - การสั่งซื้อเป็นงวดตามปกติ (Permanent Stock Method)

 - การสั่งซื้อแบบสัญญาพิเศษกับผู้ขาย (Special Contract Method)

3. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

4. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดค่า Stock levels

5. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสมข้อมูลอื่นๆโปรโมชั่น สมัคร 4 จ่าย3 ราคาท่านละ 2,500บาท ก่อน VAT

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com


***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 27 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha