อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการอบรม

09.00-10.30: การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  Øการจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  Øการพัฒนาศักยภาพของของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

  Øการลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

10.30-12.00: การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC

  Øการแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

  Øการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type B และ C

  Øการกำหนดค่า Safety Stock และจุด Re-order point

  Øการวางแผนการลดปริมาณสินค้า Dead Stock

13.00-14.30: การตรวจนับสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ

  Øวิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card

  Øการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

  Øวิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

  Øการกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

14.30-16.00: เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

  Øการใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า

  Øการใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)

  ØIoT และ AI กับการจัดการคลังสินค้ายุค Logistics 4.0

  กรณีศึกษา การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล

  Øการใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า

  Øการใช้ระบบ Lean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า


***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.comข้อมูลอื่นๆโปรโมชั่น สมัคร 4 จ่าย3 ราคาท่านละ 2,500บาท ก่อน VAT


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 3 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
5 พุธที่ 9 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
6 พฤหัสบดีที่ 19 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโวเทล
7 อังคารที่ 9 พ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โนโทเทล

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ