อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
ถอดรหัส 7 Habits..ผู้นำแห่งประสิทธิผล

ถอดรหัส 7 Habits..ผู้นำแห่งประสิทธิผล

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอหรือรู้สึกอย่างนี้มั้ย...?

Øตอนมอบหมายงาน ก็ดูเข้าใจดี แต่พอตามงาน ผลลัพธ์ผิดคาด

Øบางคน สอนแล้ว ย้ำก็แล้ว ก็ยังไม่เปลี่ยน ฉันเลยดึงงานกลับมาทำเอง

Øบางเรื่อง ทีมงานทำผลงานไม่ได้ดังใจ ก็เกิดแรงกดดัน เครียด พลอยคิดอะไรไม่ออกไปด้วย

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาภาวะผู้นำ & ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory skill)ด้วย 7Habitsโดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

Øจะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ&ทักษะที่จำเป็นด้วย 7Habitsทำอย่างไร?

Øจะลดภาระงาน พัฒนาทีมงาน และได้ผลงานออกมาดี ทันเวลา ด้วยการสื่อสารเชิงบวก ไม่คุมเข้มเกินไป ทำได้อย่างไร?

Øจะฝึกให้ทุกคนระดมพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด & มุ่งทางออก ได้อย่างไร?

Øจะสื่อสารให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมอย่างได้ผลเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ทำอย่างไร?

Øจะพลิกอารมณ์ให้เป็นบวก เพื่อพร้อมเผชิญสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทำอย่างไร?

ตัวอย่างเนื้อหา

-เข้าใจภาพรวม การพัฒนาภาวะผู้นำ&ทักษะที่จำเป็นด้วย 7Habits...เพื่อAim 1

-พัฒนาภาวะผู้นำด้วย อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง ผ่านการมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์...เพื่อAim 2

-พัฒนาภาวะผู้นำด้วย อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง ผ่านการระดมสมอง...เพื่อAim3

-พัฒนาภาวะผู้นำด้วย อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ-ชนะ ผ่านEffective feedback...เพื่อAim4

-พัฒนาภาวะผู้นำด้วย อุปนิสัยที่ 5 & 7 เรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านความฉลาดทางอารมณ์...เพื่อAim5

-สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้

-ปฏิบัติการ "รู้เปลี่ยนโลก" สไตล์NEW


โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 5 จ่าย 4 ราคาท่านละ 3,900บาท ก่อน VAT

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***


รอบสัมมนา

þสัมมนาวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

þสัมมนาวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

þสัมมนาวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 9 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel
2 อังคารที่ 22 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. Novotel
3 ศุกร์ที่ 3 ก.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. Novotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

THE MEDIA (New Normal) รุ่นที่ 1

THE MEDIA (New Normal) รุ่นที่ 1

จ ที่ 19 เม.ย. 21
โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท ...
บริษัท เดอะ มีเดีย จ...
การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

ศ ที่ 7 มิ.ย. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
"New normal to Next normal การตลาด SME ยุคใหม่ ปรั...

"New normal to Next normal การตลาด SME ยุคใหม่ ปรั...

พ ที่ 19 พ.ค. 21
FB Group : Innovatio...
อุทยานวิทยาศาสตร์ประ...