อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Digital Business Transformation 2021

Digital Business Transformation 2021

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมฟรีสัมมนา! 

หัวข้อ Digital Business Transformation 2021

• ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทำให้การดำเนินธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อย Digital Business Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

• การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของ E-commerce, การเติบโตของแพลตฟอร์มธุรกิจที่ครอบคลุม, Experience และการสื่อสารกับผู้บริโภคยุคใหม่ และการแข่งขันที่หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ใหม่ๆ เช่น Facebook, Line, Twitter, Instagram,Tiktok, Applicationและอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยทั้งความรวดเร็ว ความเป็นผู้นำ การมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนธุรกิจ

• สัมมนานี้มีคำตอบ สำหรับผู้ประกอบการ, SME และผู้ที่สนใจปรับตัวอย่างไรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ พร้อมตัวอย่าง โอกาสทางธุรกิจและการทำ Digital Business Transformation ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของบริษัท Unilever

• สนใจเข้าฟังสัมมนาฟรี ! 

(ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live) Facebook Group)

หัวข้อสัมมนา 

• Digital Business Transformation 2021

• กลยุทธและทิศทางการตลาดที่สำคัญ

• ภาพรวมแนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

• เทรนด์สินค้าและบริการแห่งอนาคต

• Digital Business Transformation ของบริษัท Unilever 

• โอกาสธุรกิจ & Global Market 2021


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 6 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
2 อาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
3 พุธที่ 10 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
4 เสาร์ที่ 13 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
5 อาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
6 พุธที่ 17 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
7 เสาร์ที่ 20 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
8 อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group
9 พุธที่ 24 ก.พ. 2021 14:00 - 15:00 น. Facebook Group

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คุณเอกชัย หัวใจเพชร (Business Partner ,Owner & Digital Marketing Instructor)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ศราวุธ เอิบกิ่ง
  • เบอร์มือถือ: 094 141-9392
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: inomni15@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://lin.ee/WjjAVDD
  • Line Id: https://lin.ee/WjjAV

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha