อังคารที่ 2 มี.ค. 2021
การปรับตัวขององค์กรธุรกิจเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้บังคับ (Personal Data Protection Act, B.E. 2562)

การปรับตัวขององค์กรธุรกิจเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้บังคับ (Personal Data Protection Act, B.E. 2562)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการบรรยายภาคทฤษฎี

● หลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

● ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

● ในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

● ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

● สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

● โอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

● การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stake Holder ควรทำอย่างไร

● หลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

● ความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

● นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

● การปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

● แบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ระยะเวลาการอบรม

● 6 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

● เจ้าของกิจการ

● ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

● ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ผู้มาติดต่อ

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ

● ผู้เข้าอบรม “ได้ความรู้ - เกิดความเข้าใจ – สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที”

● องค์กรสามารถจัดทำนโยบาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

● ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0055
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 19
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ,พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ,PDPA

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha