ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN

การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผล และความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงเทคนิคการลดต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ LEAN

หลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพจัดการบริหารกระบวนผลิตด้วยหลักการ LEAN"จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการผลิต ได้เข้าใจ และสามารถนำระบบLEANมาใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนน้อยที่สุด และทำให้องค์กรมีโอกาสที่จะมีผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้

เนื้อหาของหลักสูตร

1. หลักการLEAN(LEAN Principles)

2. การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)

3. การจัดสมดุลสายงาน (Line Balancing)

4. การผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)

5. การลดความสูญเสีย7 ประการ (7 Wastes)

6. การทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน (Standardized Works)

7. ระบบการผลิตแบบดึง (Pull System)

8. การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิต (Single Minute Exchange of Dies:SMED)

9. การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการQC 7 Tools

10.Total Productive Maintenance(TPM)

11. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

12. กิจกรรม5ส.

13.Kaizen(การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)

14.A3

15.Work Instruction

16.QCC(Quality Control Cycle)

รอบสัมมนา

สัมมนาวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

สัมมนาวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อน VAT

อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

มีวุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 28 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel
2 พฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel
3 เสาร์ที่ 27 พ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. novotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha