อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
คอร์ส อบรม Robot Framework

คอร์ส อบรม Robot Framework

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม???? เปิดคอร์ส สอน Automate test ด้วย Robot Framework (Web Site by Selenium)????‍????????‍????

1.Robot Framework (Level 1)

  ✅ หลักการใช้ Keyword , TestCase , Variable

  ✅ วิธีการกรอก Input data , select radio , check box ต่าง

  ✅ การใช้ Wait nuti element หรือ Sleep แตกต่างกันอย่างไร

  ✅ การ Set Variable

  ✅ วิธีการหา Element Xpath หรือ การเขียน Xpath เพื่อเอามาใช้ สำหรับ Test Automate

  ✅ มีให้ทำ Work Shop

2.Robot Framework (Level 2)

  ✅ หลักการใช้ For loop

  ✅ หลักการใช้ Run keyword IF

  ✅ อ่านไฟล์ Excel เพื่อ นำเอาไปใช้ งาน สำหรับ Input ข้อมูลลงบน เว็บ

  ✅ การ Write ข้อมูล จาก เว็บ ลง บน Excel

  ✅ การ CaptueScreen page

  ✅ แยก การทำงาน เฉพาะ Variable ออกมา

3.Robot Framework (Level 3)

  ✅ แยกการทำงานของ Keyword , Variable , Testcase โดยการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ แล้วเรียกใช้งานแต่ละตัว

  ✅ Dynamic Main Configuration Excel เพื่อที่จะใช้ง่าย

  ✅ Dynamic Xpath on Excel แทน การ Hard code

  ✅ Dynamic Data ที่จะสำหรับทำ Automate แทนการ Hard code

???? เปิดคอร์ส สอน Automate test ด้วย UFT

1.UFT (Level 1 VBScript )

  ✅ การใช้ Object spy ในการทำงาน

  ✅ หลักการใช้ For loop , If , Else if ต่างๆ

  ✅ Record เพื่อที่ ให้ Gen code ออกมาเอง หรือ จะใช้ Xpath ในการทำงาน โดยไม่ต้อง Record เพื่อให้ โปรแกรม Gen code

  ✅ อ่านไฟล์ Data จาก Excel

2.UFT (Level 2)

  ✅ Dynamic Main Configuration Excel เพื่อที่จะใช้ง่าย

  ✅ Dynamic Xpath on Excel แทน การ Hard code

  ✅ Dynamic Data ที่จะสำหรับทำ Automate แทนการ Hard code

???? เปิดคอร์ส สอน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

  ✅ หลักการสัมภาษณ์งาน ทริค ต่าง ในสายงาน สำหรับ Tester

เปิดรับฝาก Resume / CV

เบอร์ติดต่อ : 0957080263

Line : kainomnam32

https://sites.google.com/view/courselearnathome/home


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมสอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ไก่
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ศิริชัย
  • เบอร์มือถือ: 095 708-0263
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: kainomnam6466@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://sites.google.com/view/courselearnathome/home
  • Line Id: kainomnam32

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ