ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7 (เรียนสด ออนไลน์)

หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7 (เรียนสด ออนไลน์)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม
คำแนะนำหลักสูตร : หลักสูตรสอนให้เข้าใจหลักการ/ข้อมูลสำคัญ สำหรับปรับโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ ทั้ง4 เรื่อง อันได้แก่ การเงิน กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการเสนอเงื่อนไขหรือการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบสัญญาณปัญหาทางการเงิน และสามารถวางแผนการป้องกัน ก่อนกิจการจะเกิดวิกฤต

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน และการบริหารจัดการกิจการในช่วงวิกฤต

3. เพื่อช่วยเหลือกิจการที่มีปัญหาทางการเงินและลดNPLในระบบลง อันจะส่งผลดีระบบหนี้สินรวมและปรับแนวโน้มให้เศรษฐกิจขยับขยายไปในทิศทางที่ดีร่วมด้วย

4. เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

1. วิกฤติการเงินและวิธีการแก้ไข

2. การปรับโครงสร้างหนี้ภาคปฏิบัติ

3. การนำกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการมาใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้

4. กรณีศึกษา และ แบบทดสอบ

5. *สิทธิพิเศษสำหรับผู้อบรม จะได้รับสิทธิในการนัดหมายประชุมผ่าน Zoom กับผู้สอนหรือที่ปรึกษา เป็นการส่วนตัว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้หรือการวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้ธุรกิจ (เวลาประมาณ 1-2 ชม.)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1.กรรมการ,ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 2.เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการ 3.นักธุรกิจ,นักลงทุนหรือหุ้นส่วนกิจการ 4.ผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชี 5.ทนายความ 6.ผู้ที่จะประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ 7.บุคคลผู้สนใจเรียนรู้บริหารจัดการ,การเงินและกฎหมายธุรกิจ
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 19 เม.ย. 2021 - เสาร์ที่ 24 เม.ย. 2021 19:30 - 22:00 น. ออนไลน์

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0049
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 53
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: ปรับโครงสร้างหนี้ ,หนี้ ,กฎหมาย ,ธุรกิจ ,ที่ปรึกษา ,ทนายความ ,บัญชี ,การเงิน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: นายวิชิต ศรีบุรินทร์ /บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: พิชัย มณีโชติ
 • เบอร์มือถือ: 092 273-4681
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 029205638
 • อีเมลล์: satilaw.training@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.satiandwichitlaw.com/
 • Line Id: @satilaw

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ