อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
Demand & Inventory Planning ทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องพึ่ง Excel อีกต่อไป

Demand & Inventory Planning ทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องพึ่ง Excel อีกต่อไป

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมSupply Chain Planning หนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ต้องใช้ความสามารถในการวางแผน และคาดคะเนถึงแนวโน้มและทิศทางตลาดให้สอดคล้องต่อสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการใช้ Excel ในการทำงาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีข้อจำกัดทางด้านการใช้งานอย่างมากเช่นเดียวกัน

     ดังนั้นเพื่อให้องค์กรของท่านมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด จึงได้สร้างนวัตกรรมที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ธุรกิจของท่านได้มากขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้:

 • ความสำคัญของการทำ S&OP (Sales & Operations Planning)
 • วิธีการที่ดีในการนำข้อมูลในอดีตมาใช้สำหรับการพยากรณ์ยอดขาย (Sales)
 • วิธีการสร้างแผนการพยากรณ์ยอดขายที่ถูกต้องแม่นยำ
 • วิธีการกำหนด Event ต่างๆ เช่น การทำ Promotion เข้าไปในแต่ละช่วงเวลาของการขาย
 • นโยบายการคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องเติมเต็มในแต่ละช่วงเวลาที่คลังสินค้าหลัก (Warehouse)
 • วิธีสร้างแผนการเติมเต็มจากคลังสินค้าหลักไปยังสาขาต่าง ๆ โดยดูจากพฤติกรรมของการขายที่สาขา (Store) 
 • หลักการวางแผนการโอนสินค้าระหว่างสาขา เพื่อสร้างความสมดุลย์ของระดับสินค้าคงคลังทั้งเครือข่าย
 • วิธีกำหนดระดับการถือครองสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของผู้บริหาร
 • การใช้ Business Intelligence ในการวิเคราะห์และสร้างทัศนวิสัยให้กับองค์กรในการบริหารธุรกิจ
 • การเชื่อมโยงระบบ Demand & Inventory Planning กับระบบ ERP 
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 2018 13:30 - 17:00 น. บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
2 พฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2018 13:30 - 17:00 น. บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: Saijai Supanam
 • เบอร์มือถือ: -
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02 513 9892 ต่อ 170
 • อีเมลล์: saijai.su@m-focus.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.m-focus.co.th/
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha