อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
THE MEDIA (New Normal) รุ่นที่ 1

THE MEDIA (New Normal) รุ่นที่ 1

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การสื่อสารในยุคดิจิทัลได้พัฒนาไปอย่างมาก สามารถรับรู้ข่าวสารได้แบบ Realtime ตัวกลางในการกระจายข้อมูลที่เรียกว่า “สื่อ” จึงเข้ามามีบทบาทต่อทุกด้านในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม พลังของสื่อสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ปลุกจิตสำนึก รณรงค์หรือชักจูงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในโลกปัจจุบันได้อย่างมหาศาล หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจสื่อ ผู้ที่ทำงานในวงการสื่อหรือผู้บริหารที่มีความสนใจทางด้านสื่อได้เข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป (Digital Disruption) โดยในหลักสูตรได้ออกแบบให้ตอบรับกับการสร้างสื่อในยุคดิจิทัลที่ต้องปรับตัวในการสื่อสารในอนาคต การออกแบบและใช้สื่อ online-offline ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy & Security) จนถึงจรรยาบรรณของสื่อในการนำเสนอข้อมูล โทษของผู้ผลิตสื่อที่เกิดจากการสร้างสื่อไร้คุณภาพและจริยธรรม รวมทั้ง Social Network ที่มีพลังมหาศาลสามารถพลิกธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมได้เหนือความคาดหมาย ผู้อบรมหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างสื่อและเลือกใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้พลังของสื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน สร้างเศรษฐกิจและสังคมให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด การใช้สื่อทุกประเภท ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพการผลิตสื่อ

2. มุ่งให้ผู้อบรมตระหนักถึงการสื่อสารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวในการสร้างสื่อและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. มุ่งให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์นำองค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กร

4. มุ่งให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายธุรกิจสื่อในอนาคต สามารถแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวความคิด สร้างสื่อที่มีคุณภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ระยะเวลาการอบรม :

เรียน ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน – 27 กรกฎาคม 2564 (14 ครั้ง)

หัวข้อในการอบรม :

• MEDIA AND DIGITAL BRANDING FOR CEO (Online vs. Offline Media)

• NEW TRENDS IN TELEVISION BROADCASTING

• MEDIA AND ENTERTAINMENT INDUSTRY CHALLENGES

• ADAPTATION FOR FUTURE COMMUNICATION

• MEDIA PRIVACY AND SECURITY

• MEDIA – RELATED ETHIC AND LAW

• HOW TO USE THE MEDIA EFFECTIVELY เป็นต้น

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

• ฟังการบรรยายและอภิปรายกลุ่มจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

• ศึกษาดูงานนอกสถานที่

• Workshop

คุณสมบัติของผู้ร่วมหลักสูตร

• นักร้อง นักแสดง Influencer ที่อยู่ในวงการสื่อ

• ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจการผลิตสื่อ

• ข้าราชการระดับผู้บริหารที่สนใจทางด้านการทำสื่อ

• ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจนำสื่อไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตน

จำนวนผู้เข้าอบรม

  เฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น จำนวน 120 คน

ค่าธรรมเนียมการอบรม

จำนวน 149,000 บาท + VAT 7 % จำนวน 10,430 บาท (รวมการศึกษาดูงานในประเทศ)

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 159,430 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

การชำระค่าธรรมเนียมการอบรม

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

เลขที่บัญชี 078-8-19654-7 ชื่อบัญชี บจก. เดอะ มีเดีย (ผู้รับผิดชอบในการจัดการหลักสูตร)

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-Mail : TheMedia2021@gmail.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 19 เม.ย. 2021 13:00 - 15:30 น. โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เดอะ มีเดีย จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: -
  • เบอร์มือถือ: 098 465-2328
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 098 465-2328
  • อีเมลล์: Themedia2021@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.themedia2021.com
  • Line Id: themedia2021@gmail.c

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 20...

International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 20...

จ ที่ 25 พ.ค. 20
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ...
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล...
สัมมนาฟรี หัวข้อ Prepare for 4.0 Going Paperless f...

สัมมนาฟรี หัวข้อ Prepare for 4.0 Going Paperless f...

จ ที่ 17 ก.พ. 20
Microsoft อาคาร CRC ...
บริษัท เทคคอนส์บิส จ...
เสริมพลังผู้นำ-เพิ่มทักษะหัวหน้างาน...

เสริมพลังผู้นำ-เพิ่มทักษะหัวหน้างาน...

ศ ที่ 7 ก.พ. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...