อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
โครงการอบรม ภาษา JavaScript เบื้องต้น (Introduction to JavaScript) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม ภาษา JavaScript เบื้องต้น (Introduction to JavaScript) รุ่นที่ 1

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ภาษา JavaScript เป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่ม Client side Script ทำหน้าที่ต่อยอดจากภาษา HTML ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ให้เป็น Dynamic Web Page ช่วยในเรื่องของการโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ง่าย และเป็นมิตรกับผู้ใช้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโปรแกรมบนหน้าเว็บไซต์ ด้วยภาษา JavaScript และนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานของ Dynamic Web Page เบื้องต้น และนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาอื่นๆ

หัวข้อการฝีกอบรม

ชนิดของตัวแปร และสร้างตัวแปร

Operator

Control Structure

การใช้งาน Function

Event Handler

Window and Frame

Document

Form

Link

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาHTML

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 25/03/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 23/04/2564 - 24/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,900.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2021 - เสาร์ที่ 24 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.training.mut.ac.th
  • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha