ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
โครงการอบรม การใช้ 14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (14 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 7

โครงการอบรม การใช้ 14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (14 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 7

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้รับแรงกดดันจากภายนอก ทำให้จำเป็นต้องทำหาวิธีการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพ 14 QC Tools ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากในการนำมาช่วยปรับปรุงคุณภาพการผลิต ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจน รวมถึงการประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 14 QC Tools

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยการฝึกทดลองใช้เครื่องมือแต่ละประเภท

3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ได้ศึกษา ไปปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

- หลักการ แนวคิด ความสำคัญของคุณภาพ และ กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิด PDCA

- เครื่องมือคุณภาพ 14 QC Tools

- Workshop กับผู้เข้าร่วมอบรม ในการยกตัวอย่างกรณีปัญหาของส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้สนใจ

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 05/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 26/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 26 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0094
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 54
 • หมวดหมู่: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม
 • คำค้นหา: อบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.training.mut.ac.th
 • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha