ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2022
KUBOTA Agri e-Learning

KUBOTA Agri e-Learning

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมค้นหาหลักสูตรและลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.coursesquare.co/kubota_csr เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม และประเมินผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ในท้ายบทเรียน ผู้ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 80 % ขึ้นไปจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง โดยสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

 หมายเหตุ :

1. หลักสูตรนักขับเครื่องจักรกลการเกษตร

1.1 โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์) เริ่มลงทะเบียนเรียน 20 มีนาคม 2564 สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564

1.2 โปรแกรมนักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ต้องเข้าเรียนและสอบผ่านโปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์) แล้วเท่านั้น โดยสามารถจองลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2564 เพื่อนัดหมายสถานที่สอบภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 ณ 20 ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำปาง จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดแพร่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. หลักสูตรเกษตรมือใหม่ (ภาคทฤษฎีออนไลน์) ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 เริ่มเรียน 1 เมษายน 2564 สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564ข้อมูลอื่นๆหมายเหตุหลักสูตรออนไลน์ KUBOTA Agri e-Learning

* (1) โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (The Beginner Program) มูลค่า 1,250 บาท เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 ลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.coursesquare.co (2) กรณีที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง www.coursesquare.co (3) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 (4) ผู้ได้รับสิทธิ์อบรมสามารถเข้าอมรมได้ที่ www.coursesquare.co/kubota_csr

** (1) ผู้ที่สนใจสมัครโปรแกรมนักขับมืออาชีพ (The Professional Program) ภาคปฏิบัติ จะต้องสอบผ่านโปรแกรมนักขับเบื้องตัน (The Beginner Program) จากโครงการ KUBOTA Agri e-Learning เท่านั้น หากผู้สมัครเคยสอบผ่านโปรแกรมนักขับเบื้องตัน (The Beginner Program) จากโครงการอื่นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์สมัครโปรแกรมนักขับมืออาชีพได้ (2) เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 มี.ค. 64 - 25 เม.ย. 64 ผ่าน www.coursesquare.co/kubota_csr โปรแกรมมูลค่า 2,500 บาท (3) กรณีที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ (4) จัดสอบโปรแกรมนักขับมืออาชีพ (The Professional Program) ภาคปฏิบัติ วันที่ 1 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 ณ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ที่เข้าร่วมโครงการ (5) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบร้านค้าผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/SiamKubotaClub (6) ใบขับขี่ตามมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพจากสถานประกอบการออกโดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

*** (1) หลักสูตรเกษตรมือใหม่ เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 สมัครเข้าใช้งานผ่าน www.coursesquare.co มูลค่า 2,500 บาท (2) กรณีที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ผ่าน www.coursesquare.co (3) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 (4) ผู้ได้รับสิทธิ์อบรมสามารถเข้าอมรมได้ที่เว็บไซต์ www.coursesquare.co/kubota_csr

**** (1) สิทธิ์เข้าชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มูลค่า 2,000 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านภาคทฤษฎีโปรแกรมนักขับเบื้องต้น (The Beginner Program) และหลักสูตรเกษตรมือใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 จำนวน 30 คนแรกเท่านั้น (2) ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์เข้าชมคูโบต้าฟาร์ม วันที่ 10 พ.ค. 64 ทาง www.facebook.com/SiamKubotaClub และจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ (3) การคัดเลือกและคำตัดสินของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ:  จำกัดการลงทะเบียน 1 ชื่อ/สิทธิ์/โปรแกรม  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางwww.facebook.com/SiamKubotaClub หรือ www.siamkubota.co.th หรือ www.coursesquare.co  ผู้อบรมที่ผ่านการประเมินคะแนน 80% ขึ้นไป ของหลักสูตรโปรแกรมนักขับเบื้องต้น (The Beginner Program) และหลักสูตรเกษตรมือใหม่จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรมโครงการ KUBOTA Agri e-Learning โดยสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า 02-029-1747 หรืออีเมล warunee.kr@kubota.com (คุณวารุณี)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมสอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0109
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 2,262
 • หมวดหมู่: การศึกษา / วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง / แฟรนไชส์ ค้าขาย ทำมาหากิน
 • คำค้นหา: เกษตร, ขับเครื่องจักร, แทรกเตอร์, รถไถ, รถขุด, รถเกี่ยว, คูโบต้า, สยามคูโบต้า, ปลูกผัก, นวัตกรรม, นวัตกรรมเกษตร, แตงโม, ผักสลัด, เทรนด์, เทคโนโลยี, เครื่องจักรกลการเกษตร, ภูมิลำเนา, startup, it, อบรม, ออนไลน์, แรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน, เจียไต๋, คอร์สสแควร์, course square, kubota

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สยามคูโบต้า
 • ชื่อผู้ติดต่อ: โชติกา
 • เบอร์มือถือ: 063 519-2916
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-029-1747
 • อีเมลล์: chotika.s@kubota.com
 • เว็บไซต์: www.coursesquare.co/kubota_csr
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha