ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงานต้องรู้ สำหรับ HR และ Line Manager

เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงานต้องรู้ สำหรับ HR และ Line Manager

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม  หัวข้อและกำหนดการเรียนรู้ :


  เวลา   กิจกรรม

   ภาคเช้า (ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต)

   การปรับปรุงผลงานพนักงาน (Performance Improvement)

   08.30 - 12.00 น. ลงทะเบียน

  ทบทวนเรื่องการประเมินผลงาน และการบริหารผลงาน

+ ทำไมเราจึงต้องประเมิน

+ 2 ส่วนประกอบสำคัญของการประเมินผล

+ Workshop & Sharing : แชร์ปัญหาการบริหารผลงาน

การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement) และการวางแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Plan-PIP) คืออะไร

  ประโยชน์ของการปรับปรุงผลงานและวางแผนปรับปรุงผลงาน

   Flow ของการปรับปรุงผลงาน 2 แบบ

+ Performance Improvement Workflow กลุ่ม Monitored

+ Performance Improvement Workflow กลุ่ม Critical

   แนวทางจัดการกรณีพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

+ สาเหตุที่พนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

+ ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์สาเหตุที่พนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมายด้วย 3A

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะ (Knowledge & Skills)

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน (Behaviors)

    ขั้นตอนของการปรับปรุงผลงานพนักงาน

 + ระบุปัญหาผลงานของพนักงาน

+ วางแผนปรับปรุงผลงานของพนักงานด้วย 70: 20: 10

+ การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

    และแนวทางดำเนินมาตรการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ไม่ผ่านเงื่อนไข

- มาตรการทางการบริหาร

- มาตรการทางวินัยพนักงาน

   เทคนิคสนับสนุนการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ต้องรู้

    + การบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management)

    + การโค้ชอย่างง่ายเพื่อให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

       และแจกวีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ช

    + การสะท้อนผลงาน (Performance Feedback)

 และแจกวีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องการสะท้อนผลงาน

   สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาคเช้า


  ภาคบ่าย (อาจารย์ทนายฝ้าย และอาจารย์ทนายหนุ่ม)

  กฎหมายแรงงานกับการจัดการ Performance พนักงาน

  13.00 - 16.00 น. Pre-test ทดสอบก่อนเรียนถึงความเข้าใจกฎหมายแรงงาน

  กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการบริหาร Performance ของพนักงานที่ต้องรู้

+ เลิกจ้างเพราะผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่

+ ตักเตือนเป็นหนังสือกับพนักงานกรณี Performance ต่ำเป้าได้หรือไม่

+ การออกหนังสือเตือน ที่เข้าองค์ประกอบและชอบด้วยกฎหมายมีลักษณะอย่างไร

+ หากต้องเตือนต้องเตือนอย่างไรและเลิกจ้างได้อย่างเป็นธรรม

+ วิธีการจัดการด้านสัญญาในเรื่อง Performance

  การแยกประเภทการจ้างและเขียนสัญญาเพื่อบริหารการจ้าง

+ การวิเคราะห์ลักษณะประเภทงานกับการแยกประเภทสัญญา

+ สัญญาจ้างทำของ

+ สัญญาจ้างที่ปรึกษา

+ สัญญาจ้างพนักงาน

+บริหารการจ้างให้เกิดค่าชดเชยน้อยที่สุด

  ฝึกปฏิบัติ

+ วิเคราะห์ตัวอย่างหนังสือเตือนที่ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย

+ รวมวิเคราะห์ Case Study กรณีเลิกจ้างเนื่องจากผลการปฏิบัติงาน หรือ Performance

  Post –test ทดสอบหลังเรียนถึงความเข้าใจกฎหมายแรงงาน

  ถาม-ตอบเรื่องกฎหมายแรงงานกับการจัดการ Performance พนักงาน


แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

● บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)

● ถาม-ตอบ (Question & Answer)

● เรียนรู้จากกรณีศึกษาและตัวอย่างเพื่อนำไปปฏิบัติจริง

● อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้ :

นอกเหนือสไลด์ที่เป็นเอกสารประกอบการอบรมแล้ว วิทยากรจะมอบสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรมตามหลักสูตรไปแล้วให้โดยไม่คิดมูลค่าประกอบด้วย

● วีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ช

● วีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ชการสะท้อนผลงาน (Performance Feedback)


กลุ่มเป้าหมาย :

o เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูง

o HR ที่ดูแลงานด้าน Performance Management และงานพัฒนาบุคลากร

o ผู้จัดการและหัวหน้างานตามสายงานตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 27 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0110
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 42
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: การบริหารผลงาน,อบรมการบริหารผลงาน,หลักสูตรการบริหารผลงาน,กฎหมายแรงงาน,อบรมกฎหมายแรงงาน,หลักสูตรกฎหมายแรงงาน,อบรมhr

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
 • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
 • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.ptc.co.th
 • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha