ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานมืออาชีพ

หลักสูตรนี้น่าเรียนอย่างไร

• ไม่สอนให้ท่องจำคำศัพท์ สอนโดยการจดจำภาพและเสียงผ่านจินตนาการของสมอง

• สอนให้นำภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกิจกรรมการสอนที่ผ่านการทดลองมาแล้ว เห็นผลชัดเจน

• เน้นการเรียนแบบสร้าง Motivation บรรยากาศการเรียนไม่ตึงเครียด ไม่กดดัน และไม่ทำให้รู้สึกอับอายเวลาพูดภาษาอังกฤษ

• ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกกล้าที่จะตอบโต้กับชาวต่างชาติโดยไม่ต้องวิ่งหนีให้เหนื่อยอีกต่อไปโดยวิธีที่ผ่านการต่างๆที่ทดลองแล้วว่าผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

 “เราเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานให้ได้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และต้องเห็นผลได้อย่างชัดเจนภายหลังจากฝึกอบรม”

"ทุกคนจะมีที่ปรึกษาตลอดหลักสูตร คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยว และหมดกำลังใจในการเรียน

คุณสามารถสอบถามหรือเรียนซ้ำได้อีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯ)"

ลักษณะการเรียนการสอนของเรา เราไม่เน้นทฤษฎี เราเน้นปฏิบัติผ่านกิจกรรม workshop

และฝึกใช้จากสถานการณ์จริง
ข้อมูลอื่นๆเนื้อหาบทเรียน

บทเรียนที่ 1 ฝึกการแนะนำตนเอง และเพื่อน ฝึกการบอกลักษณะนิสัยตนเอง และคนรอบข้าง ฝึกการใช้บทสนทนาต่างๆในชีวิตประจำวัน

บทเรียนที่ 2 สอนให้คุณใช้ประโยคสำเร็จรูป จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

บทเรียนที่3 สอนให้คุณสร้างการสนทนาด้วยประโยคบอกเล่าในเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต คุณสามารถเล่าเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

บทเรียนที่ 4 ฝึกให้คุณสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ด้วยเทคนิคต่างๆที่จะทำให้คุณและชาวต่างชาติเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ร่วมกัน

บทเรียนที่ 5 สอนให้คุณฝึกการปฏิเสธด้วยประโยคต่างๆทางภาษาอังกฤษ คุณจะกล้าที่จะกล่าวปฏิเสธโดยการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

บทเรียนที่ 6 ฝึกให้คุณเล่าเรื่องราวโดยใช้วิธีการนำเสนอ เช่น นำเสนอตนเอง สินค้า และเรื่องราวต่างๆ เป็น ภาษาอังกฤษได้เหมือนมืออาชีพ

บทเรียนที่ 7 ฝึกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

บทเรียนที่ 8 ฝึกสร้างประโยคโดยใช้ Passive Voice และ Active Voice

สถานที่ฝึกอบรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2563

อัตราค่าฝึกอบรม 2,500 บาทตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 24 เม.ย. 2021 - อาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 2021 08:00 - 17:00 น. คณะอุตาสหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรม Chawathep Training (ธุรกิจในเครือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรรพนันทน์)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: นายตรัยเทพ เปรี่ยมพิมาย
  • เบอร์มือถือ: 094 276-7646
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0634828272
  • อีเมลล์: chawathep.lps@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha