อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร Online 3 ชั่วโมง

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

Incoterms 2020

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

                          ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาขัอขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 นี่ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

หัวข้อการบรรยาย

o ความสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020)

o หลักการสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

o การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ Incoterms 2020

o INCOTERM 2020 ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

• FAS (Free Alongside Ship) > FOB (Free on Board)

• CFR (Cost and Freight) > CIF (Cost, Insurance and Freight)

• EXW (Ex Works) > FCA (Free Carrier)

• CPT (Carriage Paid to) > CIP (Carriage and Insurance Paid)

• DAT (Delivered at Terminal) > DAP (Delivered at Place)

• DES (Delivered Ex Ship) > DEQ (Delivered Ex Quay)

• DDU (Delivered Duty Unpaid) > DDP (Delivered Duty Paid)

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

ติดต่อ คุณตุ้ม 086-8929330 02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com

www.ptstraining.co.thตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 18 พ.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Home Office

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0043
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 64
 • หมวดหมู่: โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก
 • คำค้นหา: Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Professional Training Solution Ltd.,
 • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
 • เบอร์มือถือ: 086 618-3752
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0868929330
 • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.ptstraining.in.th
 • Line Id: ptstraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ