อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (English for Business Communication) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (English for Business Communication) รุ่นที่ 1

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันธุรกิจระหว่างประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกและนำเข้ารวมถึงการให้บริการระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นของโลก สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจให้แก่บุคลากรของตนเองเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

     หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการฟัง-พูด เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับสากล

หัวข้อการฝีกอบรม

     การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น การทักทาย แนะนำตนเอง แนะนำองค์กร แนะนำผลิตภัณฑ์ นำเสนองาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การสนทนาในที่ประชุม การสนทนาโต้ตอบในบริบทการทำงานและการเจรจาธุรกิจ

*จำนวน 5 วัน 15 ชั่วโมง เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 9, 16, 23, 30 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับต้น

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/12/2563 - 23/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 09/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

2. 16/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

3. 23/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

4. 30/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

5. 06/06/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2021 - อาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0079
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 38
 • หมวดหมู่: การพูดและภาษา
 • คำค้นหา: อบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร
 • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha