อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
โครงการอบรม การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4 รุ่นที่ 13

โครงการอบรม การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4 รุ่นที่ 13

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม



หลักการและเหตุผล

   ปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดแดรสมีทิศทางแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั้นคือIPv6 เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา Application ได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน IPv6 ได้มีการนำมาใช้งานจริงในหลายๆ ประเทศทำให้ต้องมีการศึกษาและการติดตั้งอย่างมีความถูกต้องในการใช้งาน ดังนั้น ผู้ที่จบหลักสูตรจะสามารถที่จะทำการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายที่เป็น IPv4 ไปยัง IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้าอบรมให้มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการใช้งานและติดตั้งระบบ IPv6 ที่จะมีการใช้งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพได้ทันที

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ใช้งานเครือข่าย ในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายของตน เพื่อให้รองรับการใช้งาน IPv6 ได้

หัวข้อการฝีกอบรม

พื้นฐานของ IPv6

รูปแบบของ Addressing IPv6

การแบ่งของ IPv6

เทคนิคของการทำ Transition

การทำเครื่องให้สามารถใช้ IPv6 โดยการทำ Tunnel ได้

การทำ Router โดยใช้ PC ให้รองรับ IPv6

การติดตั้ง DNS Server ที่รองรับ IPv6

การติดตั้ง Web Server ที่รองรับ IPv6

การติดตั้ง Mail Server ที่รองรับ IPv6

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และมีพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และมีพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 28/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 14/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%



ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม



รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 14 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร
  • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

LINE@ For Health & Beauty Business

LINE@ For Health & Beauty Business

อา ที่ 22 ก.ค. 18
LINE Company (Thaila...
คุณแพรวพรรณ เอี่ยมใจ...
Tableau Desktop - Business Intelligence and Data V...

Tableau Desktop - Business Intelligence and Data V...

พ ที่ 9 ม.ค. 19
บริษัท เอ็มโฟกัส จำก...
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซ...