อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

           1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Efficiency and Reliability)ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพ

           2. สร้างความมั่นใจให้กับงานBreakdown MaintenanceและงานPreventive Maintenanceว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

 3. ลดจำนวนอะไหล่คงคลังหรือSpare Parts Inventoryให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนจม เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ และเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

 - อะไหล่หรืออุปกรณ์สาหรับความต้องการฉุกเฉินหรือฉับพลัน หรือBreakdown Spare Parts

 - อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องสารองไว้ตลอดเวลาในสต๊อก หรือReservation Spare Parts

 - อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่สามารถนามาใช้ซ้ำได้

 -เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษา (Maintenance Tools)

2. วิธีการสั่งซื้ออะไหล่

 - การสั่งซื้อเฉพาะรายการตามเวลาที่ต้องการใช้ (Individual Order)

 - การสั่งซื้อเป็นงวดตามปกติ (Permanent Stock Method)

 - การสั่งซื้อแบบสัญญาพิเศษกับผู้ขาย (Special Contract Method)

3.การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

4. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดค่าStock levels

5. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม


โปรโมชั่น สมัคร 4 จ่าย3 ราคาท่านละ 2,500บาท ก่อน VAT

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com


***สามารถจัดเป็น In-House Training อบรมภายในได้***ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 22 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โชเซ่น เดอะ เบสท์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: info@chosenthebest.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha