อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจPain Pointทั้งExternal Pain PointและInternal Pain Point

3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้าจริง

5. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นของลูกค้าจากCase Study

6. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบSPIN Selling เพื่อค้นหาPain Pointที่แท้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

Øวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ

ØPain Pointคืออะไร ?

ØExternal Pain Point

ØInternal Pain Point

Øเทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

ØSPIN Sellingคืออะไร ?

Øตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้า

Øฝึกวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นตามCase Study

Øฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN Sellingเพื่อค้นหาPain PointตามCase Study

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:พนักงานขาย (Sales)ทุกระดับ


สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
8 อังคารที่ 16 พ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โปรแกรม Zoom
9 พุธที่ 15 ธ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โปรแกรม Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โชเซ่น เดอะ เบสท์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ