อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

           การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้างCustomer Valueขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบSales Planning & Sales Forecast Analysisจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

vผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

vผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

vผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

หัวข้อบรรยาย

Øความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

Øกระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

Workshop : Sales Planning & Forecast Problem

Øความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

Øทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

Øเทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

Øกลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

Øเทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

Øการวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

Øการกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

Øการตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

Øการจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

Øการวิเคราะห์Competitor for Competitive Planning

Øการระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

Øการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

Øการวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทำแบบฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทของหลักสูตร และนำมาทำWorkshop

อัตราค่าสัมมนา 2,000/ท่าน

.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 6 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha