อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
International Expert Panel Discussion on "Sustainable Finance, Why Should Leaders Care?

International Expert Panel Discussion on "Sustainable Finance, Why Should Leaders Care?

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมAIT Extension welcomes to join the International Expert Panel Discussion on "Sustainable Finance, Why Should Leaders Care?"

Collaboration between AIT Extension, AIT, Thailand and GoImpact, Hongkong

Date: 16 August 2021

Time: 14.00-15.30 hours GMT+7

Target audience:

- Portfolio managers, Management companies, Banking and Finance companies/ Institutions, Insurance companies, Educational Institutions Leaders, Investors and Entrepreneurs


AIT Experts

Dr. Christopher J. Garnier, Executive Director, AITX, AIT, Thailand

Mr. Sam Hanna, Deputy Executive Director, AITX, AIT, Thailand

GoImpact Experts

Ms. Helene Li CEO & Co-Founder GoImpact, Hongkong

Mr. Clarence T’ao Former CEO, BNP Paribas China Ltd. Partner of GoImpact

Moderator

Lakeesha K. Ransom, PhD

Enterprise Engagement Director

Management Faculty, School of Management, AIT, Thailand


For queries and further information, please contact:

Ms. Thaniya Jirasathitpornpong,

Director (Internal Project) at thaniya@ait.ac.th


For registration: https://extension.ait.ac.th/course/International_Expert_Panel_Discussion_on_Sustainable_Financeตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 16 ส.ค. 2021 14:00 - 15:30 น. Online via Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: AIT Extension, Asian Institute of Technology
  • ชื่อผู้ติดต่อ: Ms. Thaniya Jirasathitpornpong
  • เบอร์มือถือ: -
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 025246100
  • อีเมลล์: thaniya@ait.ac.th
  • เว็บไซต์: https://extension.ait.ac.th/course/International_Expert_Panel_Discussion_on_Sustainable_Finance
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha