online by zoom หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ   เวลา 09.00-12.00 น.

รายละเอียด online by zoom หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เวลา 09.00-12.00 น.

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมhttp://www.hrdzenter.com/2131146/666855/30-September-2021.html


วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน

2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน

3. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

หัวข้อการฝึกอบรม

การบริหารตนเอง

• บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)

• ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill)

• การพัฒนาตนเอง (Self-Development)

การบริหารทีม

• ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

• การบริหารเวลา (Time Management)

• เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)

Workshop ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

พักเบรก

การบริหารงาน

• ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)

• การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)

• เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)

บทสรุป

• การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)

• ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

• ถาม-ตอบ

• สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)

Workshop การบริหารงานแบบมืออาชีพข้อมูลอื่นๆรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenterตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 2021 09:00 - 12:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมล: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • LINE Id: hrdzenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ