อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี หลักสูตร  “เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า”

รายละเอียด อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี หลักสูตร “เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อปิดการขายลูกค้า”

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท เท่านั้น!!!   สมัคร 4  จ่ายแค่ 3 เท่านั้น

เนื้อหาหลักสูตร

1. วิเคราะห์วิธีการขายวิธีที่คุณเคยใช้ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ?

2. ศาสตร์แห่งการขาย

3. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) และวิธีการนำไปใช้ประกอบการขายจริง

4. ทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และวิธีการนำไปใช้เพื่อชนะใจลูกค้า

5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ 7Ps) และการนำไปใช้ประกอบการขายจริง

6. การเตรียมพร้อมก่อนการขาย และสังเกตเห็นโอกาสในการขายลูกค้า

7. การเปิดใจ (Open Sales) เสนอขาย (Offer Sales) ปิดการขาย (Closing Sales)

8. การรับมือข้อโต้แย้งลูกค้า (Objection Handling) และ Role-Play การขาย


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? พนักงานขาย (Sales) ทุกธุรกิจ

ลักษณะการจัดห้องอบรม จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเข้าหากัน 4วงก็ได้

                                            หรืออบรมผ่าน Zoom Meeting

วิธีการอบรม การบรรยาย การทำ Workshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2022 09:00 - 12:00 น. เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Hrdzenter Training
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ุคุณธนนันท์
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
  • อีเมล: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • LINE Id: Line : hrdzenter